SanomaWSOY jatkaa johdonmukaista linjaansa. Konsernin painopisteitä ovat edelleen markkinajohtajuus, kannattava kasvu, keskittyminen ydinosaamiseen ja ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta luopuminen. Konserni jatkaa kansainvälistymistä 1-2 liiketoiminnassa askel askeleelta. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esitteli SanomaWSOY:n ja sen liiketoimintaryhmien painopisteitä vuosille 2005-2007 konsernin neljännessä pääomamarkkinapäivässä.

- Aikakauslehtikustantaja Sanoma Magazines pyrkii markkinajohtajuuteen kaikilla nykyisillä markkina-alueillaan vuoteen 2006 mennessä, ja sen tavoitteena on olla Euroopan kolmanneksi suurin aikakauslehtikustantaja 3-5 vuodessa. Kasvua haetaan niin uusilla menestyksekkäillä lanseerauksilla nykyisissä toimintamaissa kuin laajentumalla 2-3 uudelle markkina-alueelle. Myös mahdollisia isompia yritysostoja harkitaan, Syrjänen kertoi.

Sanomalehtikustantaja Sanoma hakee Syrjäsen mukaan kasvua monikanavaistamalla nykyisiä ja uusia tuotteita, laajentamalla markkinoitaan mm. ilmaisjakelulehtien alueelle sekä yritysostoin. Ostokohteita etsitään lähinnä nykyisistä SanomaWSOY:n toimintamaista.

Myös Rautakirja etsii orgaanisen kasvun lisäksi kasvua yritysostojen avulla. Kansainvälisiä toimintoja lisätään esimerkiksi lehtijakelutoiminnassa niin Keski-Euroopan kuin Venäjänkin markkinoilla; neuvotteluja Rautakirja käy tällä hetkellä Venäjän lisäksi Romaniassa.

Kirjankustantaja WSOY:n keskeisiä kasvualueita ovat mm. oppimateriaalit, sähköinen oppiminen sekä yrityskoulutus. Sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä SWelcomin Nelonen on Suomessa kaupallisen television vahva haastaja, jonka alkuperäistä, 30 %:n markkinaosuustavoitetta tulee Syrjäsen mukaan pian tarkistaa ylöspäin. SWelcomin kasvu syntyy pitkälti nykyisten ydinliiketoimintojen vahvasta orgaanisesta kasvusta: TV-mainonnasta, kaapeli-TV-palveluista ja laajakaistainternetistä.

Avainlukuja avattiin

SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi avasi SanomaWSOY:n avainlukuja ja kävi läpi laskentakäytännön muutosten vaikutuksia konsernin raportointiin. Tässä yhteydessä julkistettiin seuraavat ennen julkistamattomat luvut:

Liikevaihtojakauma 2003

milj. EUR

%

Mainonta

482

20

Levikki (n. puolet

irtonumeromyynnistä ja puolet

tilausmyynnistä)

788

33

Jakelu

217

9

Kirjat

170

7

Muut

739

31

Yhteensä

2 396


Liiketoiminnan kulut 2003

milj. EUR

%

Paperikulut

128

6

Muut materiaalit ja

palvelut

930

40

Henkilöstökulut

563

25

Vuokrat

66

3

Mainonta ja

markkinointi

146

6

Muut liiketoiminnan

kulut

240

11

Poistot ja

arvonalentumiset

210

9

Yhteensä

2 283


SanomaWSOY alkaa raportoida IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Konsernin liikevoittoa tulee lisäämään mm. liikearvopoistojen poistuminen.

Liikearvopoistot 2003

milj. EUR

Sanoma Magazines

61,3

Sanoma

6,6

WSOY

5,0

SWelcom

2,4

Rautakirja

5,2

Muut yhtiöt

0,7

SanomaWSOY

yhteensä

81,4


Eläkekustannusten nousu vuositasolla sekä optio-oikeuksiin liittyvien kulujen kirjaaminen henkilöstökuluihin tulevat lisäämään konsernin kustannuksia. - Karkean arvion mukaan näiden tuloslaskelmavaikutus on "yksinumeroinen", mutta muutokset ovat edelleen mahdollisia, Salmi totesi.

Sanomatalossa pidetyssä Pääomamarkkinapäivässä oli mukana yli 40 analyytikkoa. Tapahtumassa nauhoitetut englanninkieliset esitykset sekä päivän kalvomateriaalit suomeksi ja englanniksi julkaistaan tiistain 8.6. aikana osoitteessa www.sanomawsoy.fi/sijoittajat.


SANOMAWSOY OYJ
Raija Kariola
johtaja sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet