SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Sanoma Osakeyhtiön 60-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Arnedo Oy myi 12.11.2004 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet. Osakkeiden kauppahinta oli noin 18,5 milj. euroa ja myyntivoitto noin 5,6 milj. euroa.


Osakekaupalla on merkittävä vaikutus Sanoman vuoden 2004 tulokseen. SanomaWSOY:llä ei kaupan jälkeen ole omistusta Ilkka-Yhtymässä.

Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista. SanomaWSOY tiedotti omistusosuuden pienenemisestä Ilkka-Yhtymässä myös kesäkuussa 2002 ja lokakuussa 2003.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet