Sanoma Osakeyhtiö yhtiöittää toimintojaanSanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö yhtiöittää Helsingin Sanomat, Ilta-Sano-mat, it-toimintonsa sekä lehtipainonsa vuoden 2005 alusta alkaen.

Yhtiöittämishankkeen tavoitteena on lisätä Sanoman liiketoiminnallista selkeyttä ja kustannustehokkuutta. Päämääränä on kokonaisvaltaisesti johdettu, kasvutahtiaan ja kannattavuuttaan parantava Sanoma Osakeyhtiö.

Sanoma Osakeyhtiössä on 1.1.2005 alkaen seuraavat tytäryhtiöt, joiden juridiset nimet varmistuvat myöhemmin: Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Taloussanomat (nykyisin Startel Oy), Lehtimedia (nykyisin Kymen Lehtimedia Oy), Sanoma Data, Sanomapaino, Lehtikuva ja Esmerk.

Helsingin Sanomien toimitusjohtajaksi nimitetään markkinointijohtaja Pekka Soini, 46, Ilta-Sanomien toimitusjohtajaksi markkinointijohtaja Pekka Harju, 41, ja Sanoma Datan toimitusjohtajaksi hallintojohtaja Veli-Pekka Elonen, 38, joka toimii myös Sanoma Osakeyhtiön johtajana vastuualueenaan kehitys ja lakiasiat, sekä Sanomapainon toimitusjohtajaksi Antti Mäkelä, 51, joka jatkaa myös Lehtimedian toimitusjohtajana. Talousjohtaja Eija Rinnalle, 49, siirtyy osa Elosen nykyisistä hallintotehtävistä.

Sanoman johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen lisäksi Elonen, Harju, Mäkelä, Rinta, Soini ja Startel Oy:n (Taloussanomat) toimitusjohtaja Kari Kivelä. Strategiaa käsittelevään strategiseen johtoryhmään kuuluvat lisäksi päätoimittajat Janne Virkkunen (HS), Antti-Pekka Pietilä (IS) ja Juhani Pekkala (Taloussanomat), Sanomapainon tuotantojohtaja Pekka Salmén sekä Sa-noma Dataan valittava tietohallintojohtaja.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta vastaavien päätoimittajien asemaan eikä toimenkuviin.

Hankkeella ei ole myöskään vaikutusta henkilöstön asemaan Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiös-sä, Henkilöstörahastossa tai muissa Sanoma-konserniin liittyvissä järjestelyissä.

Yhtiöittämishankkeen valmistelut käynnistetään välittömästi.

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtien kustantaja. Helsingin Sanomat on Pohjoismaiden suu-rin tilattava sanomalehti ja Ilta-Sanomat Suomen toiseksi suurin sanomalehti ja suurin iltapäiväleh-ti. Sanoman lehtiä ovat myös talouselämän päivälehti Taloussanomat, maakuntalehdet Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat, joukko paikallislehtiä Kaakkois-Suomessa, ilmoi-tuslehdet Keltainen Pörssi ja Palsta sekä urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja. Sanoma on SanomaWSOY-konsernin liiketoimintaryhmä, ja sen liikevaihto vuonna 2003 oli 443,3 milj. euroa.