Sanoma Osakeyhtiö n myi Savon Mediat Oy:n osakkeet Ilkka-yhtymälleSanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö on myynyt kaikki omistamansa 7 229 Savon Mediat Oy:n osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle, joka on Savon Mediat Oy:n vähemmistöomistaja. Kauppahinta on n. 7,3 milj. euroa. Kauppa on osa vuonna 2001 sovittua ja tiedotettua järjestelyä.

Savon Mediat Oy on Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö. Savon Mediat julkaisee Savon Sanomia ja tytäryhtiöidensä kautta Iisalmen Sanomia, Warkauden lehteä sekä useita paikallislehtiä Kuopion, Iisalmen ja Pieksämäki-Varkauden markkina-alueilla.

Kauppa toteuttaa SanomaWSOY:n strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista. Savon Mediat Oy:n 14,5 prosentin vähemmistöosuudesta luopuminen sopii konsernin strategiaan.

SanomaWSOY tiedotti 22.11.2001 kaupasta, jossa Sanoma Osakeyhtiö myi Keskisuomalaiselle 3 636 Savon Mediat Oy:n osaketta. Kaupan yhteydessä myös TS-Yhtymä Oy ja Ilkka-Yhtymä Oyj myivät Keskisuomalaiselle Savon Mediat Oy:n osakkeita siten, että Keskisuomalaisen omistusosuus Savon Mediat Oy:stä nousi 66,6 prosenttiin. Järjestelyyn sisältyi optio, jonka mukaan myyjillä oli 1.6.2004 alkaen oikeus myydä Keskisuomalaiselle koko omistuksensa Savon Mediat Oy:stä yhteensä noin 100 milj. markalla lisättynä oman pääoman muutoksella, mikä vastaa Savon Mediat Oy:n 300 milj. markan kokonaisarvoa. Vastaavasti Keskisuomalaisella oli oikeus samasta päivästä alkaen ostaa loput Savon Mediat Oy:n osakkeista yhteensä noin 122 milj. markalla lisättynä oman pääoman muutoksella, mikä vastaa Savon Mediat Oy:n 366 milj. markan kokonaisarvoa.

Muilla vähemmistöosakkailla oli optioon liittyvä etuosto-oikeus, jota Ilkka-Yhtymä Oyj päätti käyttää.