R-kioskeille uusi kassa- ja ohjausjärjestelmäRautakirja Oy:n Kioskikauppa ja Cap Gemini Ernst &Young Finland Oy ovat solmineet sopimuksen Rautakirjan kioskimyymälöiden ja ketjunohjauksen tietojärjestelmistä. Sopimuksen mukaan osapuolet määrittävät kioskikaupan tarpeisiin soveltuvan uuden myymälä- ja ketjunohjausratkaisun ja toteuttavat sen vuosien 2004-2006 aikana.

Rautakirjalla on Suomessa n. 750 myymälää, joita hanke koskee. Ratkaisu voidaan lisäksi viedä myös Rautakirjan ulkomaan toimipisteisiin, esimerkiksi Viroon.

Ratkaisumalli perustuu belgialaisen Real Softwaren ohjelmistopakettiin, joka sisältää sekä myymälän kassajärjestelmäohjelmiston, että ketjumaista liiketoimintaa varten tarvittavat keskitetyt sovellukset. Uusi pakettiohjelmisto on Java-pohjainen, ja se sovitetaan Rautakirjan erityistarpeisiin.

"Tuleva ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen reaaliaikaisen toimintamallin, jonka myötä ketjun toimintaa voidaan tehostaa entisestään. Järjestelmä tarjoaa puitteet myös tuote- ja palveluvalikoiman laajentamiselle vastamaan kuluttajien muuttuvia tarpeita", toteaa Rautakirjan Kioskikaupan tietohallintojohtaja Pentti Talikka.

"Uusi kassajärjestelmäratkaisu on osa Extended Retail Solutions -ratkaisumallia, mitä Cap Gemini Ernst & Young, Microsoft, Cisco ja Intel yhdessä tarjoavat. Kyseessä on reilun vuoden vanha kansainvälinen yhteenliittymä, joka on keskittynyt kaupan IT-ratkaisujen kehittämiseen. Vahvan yhteistyötaustan ja modernin tuotepaletin ansiosta uskomme saavamme merkittävän osan nyt käynnistyneestä kaupan myymäläjärjestelmien investointibuumista", kertoo Cap Gemini Ernst & Young Finland Oy:n Technology Services -yksikön myyntijohtaja Kai Kaasalainen.


Lisätietoja:


Rautakirja Oy
Tietohallintojohtaja Pentti Talikka, puh. 040-551 4047

Cap Gemini Ernst &Young Finland Oy
Technology Services
Myyntijohtaja Kai Kaasalainen, puh. 040-589 8246

R-kioski
R-kioski on valtakunnallinen, keskitetysti ohjattu, kannattava monimyymäläketju, joka tarjoaa kuluttajille viihdettä, jännitystä ja mielihyvää sekä päivittäisiä perustuotteita ja -palveluita aamusta iltaan. Suomessa R-kioskeja on 713 ja tämän lisäksi pelitoimintaan erikoistuneita Veikkausrasteja 35. Yhtiöllä on kioskitoimintaa myös Virossa (199 kioskia), Latviassa (431 kioskia) sekä Tšekin tasavallassa (137 kioskia). R-kioskit ovat osa Rautakirjaa, joka kuuluu SanomaWSOY-konserniin.

Cap Gemini Ernst & Young
Cap Gemini Ernst & Young on yksi maailman johtavia tietotekniikan ja liikkeenjohdon konsultointiyrityksiä. Yhtiö tarjoaa maailmanlaajuisesti liikkeenjohdon- ja tietotekniikan konsultointia, järjestelmäintegraatiota sekä tekniseen kehitykseen, suunnitteluun ja ulkoistukseen liittyviä palveluita. Se auttaa asiakkaitaan toteuttamaan kasvustrategioita ja hyödyntämään teknologisia ratkaisuja verkkotaloudessa. Cap Gemini Ernst & Youngilla on yli 50 000 työntekijää, joista noin 3 500 työskentelee Pohjoismaissa ja 600 Suomessa. Toimipisteitä on yhteensä 31 maassa. Yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2002 oli 7 miljardia euroa. Lisätietoja löytyy verkkosivustolta www.fi.cgey.com