Oppimateriaalien kansainvälistyminen sopii SanomaWSOY:n strategiaanSanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen ja WSOY:n toimitusjohtaja Jorma Kaimio kommentoivat Malmberg Investments B.V.:n ostoa.

- SanomaWSOY:n strategiassa on pitkään puhuttu yhden tai kahden kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisesta aikakauslehtien rinnalle, ja oppimateriaalit on usein mainittu yhtenä vaihtoehtona. Nyt toteutunut yritysosto on pitkän harkinnan tulos, toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kertoo.

- Oppimateriaalien kustantaminen on kuulunut konsernin perustamisesta lähtien SanomaWSOY:n strategisiin liiketoimintoihin, ja olemme pitkäjänteisesti tutkineet sitä yhtenä kansainvälistymisemme kohteena. Oppimateriaalikustantaminen elää murrosvaihetta yhdentyvässä Euroopassa, ja alalla on hyviä kasvumahdollisuuksia. Tässä muutoksessa ja kasvussa haluamme olla mukana, Syrjänen sanoo.

Laajenemissuunnitelmia myös jatkossa

- Tarkoituksemme ei ole jättää WSOY Educationalin laajentamista tähän, vaan pyrimme tosissamme Euroopan johtavaksi oppimateriaalikustantajaksi. Oppikirjojen kustantaminen on perinteisesti ollut hyvin kansallista, ja sen takia suuria monikansallisia kustantajia ei juurikaan tällä alueella ole, WSOY:n toimitusjohtaja Jorma Kaimio sanoo.

Vaikka oppikirjat varmasti pysyvät edelleen pääosin kansallisina, tilanne on nyt Kaimion mukaan kuitenkin muuttumassa: oppikirjaoikeuksia myydään kasvavassa määrin toisiin maihin, sähköiset oppimateriaalit pohjataan jo nyt kansainväliseen perusaineistoon, ja myös opetussuunnitelmien yhdentymistä on havaittavissa muuttoliikkeen kasvaessa EU:n sisällä.

Aidosti kansainvälinen

- Tämän yrityskaupan jälkeen WSOY on suurempi, ja ennen kaikkea paljon kansainvälisempi, 45 % WSOY:n liikevaihdosta (pro forma) tulee jatkossa ulkomaisista tytäryhtiöistä. Kansainvälistymiskehitys vauhdittui jo keväällä, kun WSOY kasvatti omistusosuuttaan 55,1 %:iin puolalaisessa Young Digital Polandissa, jonka osakkaana se on ollut vuodesta 1999. Kaupan myötä WSOY:n asema myös johtavana suomalaisena kustantajana vahvistuu, Kaimio tiivistää.