SanomaWSOY:n perustamisesta alkaen konsernin taloudesta ja hallinnosta vastannut Aarno Heinonen jää eläkkeelle kevään kuluessa. Hänen seuraajakseen on valittu Rautakirjassa pitkään vastaavissa tehtävissä työskennellyt Matti Salmi.

Matti Salmi on jo kauan toiminut SanomaWSOY-konsernissa tai sitä lähellä. Hän tuli vuonna 1988 hallintojohtajaksi Rautakirjaan, jonka perustaja- ja omistajatahoja Sanoma ja WSOY olivat. Vuonna 1999 Rautakirjasta tuli SanomaWSOY:n tytärkonserni ja vuonna 2003 sen täysin omistama liiketoimintaryhmä.

Matti Salmi toteaakin, ettei hän edes oikeastaan koe lähtevänsä mihinkään pois - Rautakirjahan on olennainen osa SanomaWSOY:tä. Tunnelmat uuden tehtävän edessä ovatkin kaiken kaikkiaan innostuneet:

- Edessäni on uusia haasteita ja laaja perspektiivi. Toki muutos tietää myös paljon uutta opittavaa, mutta SanomaWSOY:n ammattitaitoisen organisaation tuella. Korkea ammattitaito leimaa koko konsernia ja kaikkia toimialojamme, Salmi kuvailee.

- SanomaWSOY on erittäin mielenkiintoinen konserni. Se on ollut ja on melkoisessa muutoksessa. Kasvu ja kansainvälistyminen ovat haasteita meille kaikille, mutta samalla ne tekevät SanomaWSOY:stä entistä mielenkiintoisemman.

Taloustoiminto tukee bisnestä

Emoyhtiön organisaatiota uudistetaan tässä yhteydessä, ja organisaation kehittämistä tullaan jatkamaan. Tavoitteena on tehokas, suurta lisäarvoa tuottava konsernihallinto. Matti Salmen alaisuuteen kuuluvat talousosasto, henkilöstöhallinto sekä sijoittajasuhteet ja konserniviestintä. Kiinteistötoiminta siirtyy sijoitus- ja rahoitustoiminnasta vastaavan johtajan alaisuuteen.

Taloustoimintoa Matti Salmi kuvailee ennen kaikkea bisnestä tukevaksi funktioksi, jonka tulee pelkkään peruutuspeiliin katsomisen sijaan katsoa entistä enemmän eteenpäin. - Tämä on vanha klisee, mutta todellakin totta, Salmi naurahtaa.

Laskentatoimen lähitulevaisuuden haasteiksi Salmi mainitsee kansainväliseen laskentakäytäntöön siirtymisen. - Jo kansainvälistyminen sinänsä asettaa haasteita laskentatoimelle, IAS muuttaa sitä teknisesti, Salmi toteaa.

SanomaWSOY:n talousjohtajalla (CFO) on myös tärkeä tehtävä sijoittajaviestinnässä. Sijoittajakentän toimijoiden kanssa työskentely on Salmelle tuttua jo Rautakirjan pörssiyhtiöajoilta. Talousviestinnän yhä kasvava avoimuuden vaatimus tulee hänen mukaansa ottaa tosissaan.

Henkilöstöhallinnon haasteista kysyttäessä Matti Salmi nostaa esiin SanomaWSOY:ssä käynnistetyn sisäisen liikkuvuuden kehittämisen, jonka suunnitelmat on tehty ja toteutus käynnistetty.

- Liikkuvuuden avulla lisätään mm. monikulttuuriosaamista. Tämä on tärkeää kansainvälisessä ympäristössä, Salmi sanoo. - Kaiken kaikkiaan on olennaista, että konsernin tietotaitosynergiaa hyödynnetään ja osaamista jaetaan.

Urheilua ja elokuvia vastapainoksi

Matti Salmi on 53-vuotias taloustieteiden maisteri. Ennen Rautakirjaan siirtymistään hän toimi mm. Suomen Tupakka Oy:n (BAT) talousjohtajana vuosina 1985-1988 ja British-American Tobacco Ltd:n controllerina Lontoossa vuonna 1984-1985.

Omaa työkuntoaan Matti Salmi kertoo pitävänsä yllä monipuolisella urheilulla ja ulkoilulla. Elokuvat ovat Salmelle luonnollisesti osa konsernin bisnestä, mutta myös oma henkilökohtainen kiinnostuksenkohde.

Perheeseen kuuluvat taloussuunnittelijana toimiva Seija-vaimo sekä juuri kotoa pois muuttanut opiskelijatytär ja lukiota käyvä poika.