Taloustieteen maisteri Matti Salmi, 53, on nimitetty SanomaWSOY-konsernin taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy emoyhtiöön Rautakirja Oy:n hallintojohtajan tehtävästä 1.4.2004 alkaen.

Salmi on työskennellyt Rautakirjan hallintojohtajana vuodesta 1988. Ennen Rautakirjaan siirtymistään hän työskenteli mm. Suomen Tupakka Oy:n (BAT) talousjohtajana vuosina 1985-1988 ja British-American Tobacco Ltd:n controllerina Lontoossa vuosina 1984-1985.

Emoyhtiön organisaatiota uudistetaan samassa yhteydessä ja myöhemmin edelleen. Taloudesta ja hallinnosta vastaavan johtajan alaisuuteen kuuluvat talousosasto, henkilöstöhallinto sekä sijoittajasuhteet ja konserniviestintä. Kiinteistötoiminta siirtyy sijoitus- ja rahoitustoiminnasta vastaavan johtajan alaisuuteen.

Nykyinen hallinnosta ja taloudesta vastaava johtaja Aarno Heinonen jää eläkkeelle aiemman suunnitelman mukaisesti kevään kuluessa.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet