Kiinteästä internetyhteydestä on tulossa joka kodin perustuote. Näin uskoo ainakin markkinointi­päällikkö Jyri Ratia Helsinki Televisiosta. HTV:n Welho on Suomen ensimmäinen kuluttajille suunnattu laajakaistapalvelu, ja sen suosio kasvaa edelleen.

- Welho toimii, jos kiinteistö on kytketty HTV:n verkkoon. Tällöin kaikissa asunnoissa on tarjolla myös laajakaistaratkaisu, eikä erillisiä asennustöitä tarvitse tehdä. Riittää, kun hakee kaapelimodeemin myymälästämme, allekirjoittaa sopimuksen ja laittaa kotona johdot seinään, Ratia kertoo.

HTV avasi Suomen ensimmäisen laajakaistaportaalin, Welhon, kaapelimodeemiasiakkailleen jo joulukuussa 2000. - Alkuvaiheessa asiakkaat olivat pääasiassa teknisesti orientoituneita nuoria miehiä. Asiakaskunnan monipuolistumista on pyritty tukemaan rakentamalla erilaisia kuluttajatarpeita palvelevia liittymäratkaisuja, Ratia sanoo.

Monipuolinen kohderyhmä asettaa vaatimuksia

Valtakunnallisen eri operaattoreita vertailevan laajakaistatutkimuksen mukaan Welholla on nykyisin tyytyväisimmät asiakkaat (TNS Gallup 10/2003). Welho on markkinajohtaja markkina-alueellaan, liittymiä oli vuodenvaiheessa noin 43 000.

Merkittävästi kasvanut asiakaskunta koostuu tätä nykyä hyvin erilaisista kohderyhmistä: Asiakkaina on nuoria, vanhoja, sinkkuja, perheitä, pariskuntia, hyvätuloisia, keskituloisia jne. Kohderyhmän tarpeet ovat monipuolisia, mikä näkyy Ratian mukaan myös tulevaisuuden odotuksissa.

- Nyt ja tulevaisuudessa laajakaistaa käytetään tiedon hankintaan, sisällön (esimerkiksi musiikin ja elokuvien) ostamiseen, yhteiskuntapalveluihin, kommunikaatiopalveluihin, kuten puheeseen, sekä kodin tai kiinteistön hallintaan ja erilaisiin turvapalveluihin. Sisällön tuottamisen merkitys viestinnän osalta myös kasvaa esimerkiksi digikameroiden ja -videokameroiden yleistyessä, hän pohtii.

Nopeus, luotettavuus ja hinta pääosissa

Laajakaistaiselle internetpalvelulle asetetut perusvaatimukset eivät ole muuttuneet. Nopeus, luotettavuus ja hinta ovat Ratian mukaan edelleen tärkeimmät päätöksentekokriteerit. Asiakkaat vaativat yhä luotettavampaa ja tasalaatuisempaa yhteyttä.

- Laajakaistasta tulee itsestäänselvyys, osa jokaisen kodin perusinfraa, kuten sähkö tai vesi. Penetraatio nousee tällä hetkellä jopa nopeammin kuin matkapuhelinliittymissä aikoinaan, mutta tasoittunee muutaman vuoden sisällä johtuen muun muassa tämänhetkisistä päätelaitteiden hintaeroista. Kännykkä on huomattavasti edullisempi kuin tietokone, Ratia pohtii.

- Tulevaisuuden laajakaistapalvelut rakentuvat kiinteän, nopean yhteyden päälle. Laajakaistan yli kulkeva liikenne monipuolistuu: puhe, kuva ja data mahdollistavat yhä monipuolisempia maksullisia sisältökokonaisuuksia ja palveluita, hän visioi. - Sisällön myynnin osalta oleellista on laatu, käyttökokemuksen kehittyminen ja suojaustekniikoiden kehittyminen.

Tulevaisuuden haasteita

Ratia näkee laajakaistainternetin tulevaisuudessa myös haasteita. - Negatiivisena haasteena voi nähdä ongelmat, jotka liittyvät internetin voimakkaasti kasvaneeseen (roska)liikenteeseen ja lisääntyneisiin tietoriskeihin.

- Laajakaistan haasteita ovat yksinkertaisten ja vaivattomien ratkaisujen rakentaminen erityyppisille käyttäjäryhmille, eri laajakaistakanavien ja laajakaistaa hyödyntävien päätelaitteiden kehittyminen sekä laadukkaiden sisältö- ja muiden palveluiden kehittäminen eri kanaviin.