Ajasto ostaa osuuden virolaisesta BüroodisainistaAjasto Osakeyhtiö ja virolaisen OÜ Büroodisainin omistajat ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ajasto Osakeyhtiö ostaa 30 %:n osuuden Büroodisainista. Lisäksi osapuolet ovat sopineet, että Ajastolla on oikeus myöhemmin nostaa omistusosuutensa 100 %:iin.

- Kauppa vahvistaa kalenteriliiketoimintamme markkina-asemaa Baltian maissa ja tarjoaa lisää joustavaa tuotantokapasiteettia koko kalenteriliiketoimintaryhmän käyttöön, Ajasto Osakeyhtiön toimitusjohtaja Yrjö Franssila toteaa.

OÜ Büroodisain on Viron johtava kalenterikustantaja, ja sen palveluksessa on kolmekymmentä työntekijää.