SanomaWSOY-konserniin kuuluva WSOY myy paikkatietoyhtiö Genimapin pääomasijoitusyhtiö Eqvitecille ja Genimapin toimivalle johdolle. Kaupan myötä WSOY:n omistusosuus Genimapista pienenee 100 %:sta 10 %:iin. Kaupan arvo on 10,5 milj. euroa.

Tehdyn sopimuksen mukaisesti WSOY painaa, jakelee ja markkinoi Genimapin karttoja myös kaupan jälkeen.

Genimap on Suomen johtava paikkatietoalan yritys, jonka liikevaihto vuonna 2002 oli noin 12 milj. euroa. Yrityksessä on noin 100 työntekijää. Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet