Digita, MTV, Nelonen, Nokia, Radiolinja, TeliaSonera Finland ja YLE aloittavat yhdessä suomalaisten viranomaisten kanssa IP Datacast (IPDC) -tekniikan testikäytön. Tekniikkaa pidetään lupaavana keinona tuoda mobiililaitteisiin TV-lähetysten kaltaisia palveluita.

Johtavat suomalaiset televisio-, sisällöntuotanto- ja matkaviestintäyhtiöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen mobiililaitteilla käytettävien kaupallisten TV-palvelujen testikäytöstä. Pilottiprojektilla seurataan loppukäyttäjien kokemuksia matkapuhelin-TV:n käytöstä. Tilastollisen merkitsevyyden varmistamiseksi ensi syksynä alkavaan projektiin haetaan pääkaupunkiseudulta noin 500 testikäyttäjää.

Testikäyttö tukee parhaillaan käynnissä olevaa standardointia, selkeyttää Suomeen suunnitellun neljännen digitaalisen kanavanipun hallinto- ja taajuusaluevalintoja sekä varmistaa matkapuhelin-TV:n teknisen alustan toimivuuden. Tällä hetkellä Suomessa on kolme maanpäällistä kanavanippua digitaalisille televisiolähetyksille, ja suunniteltu neljäs kanavanippu on tarkoitus varata DVB-H-standardin (Digital Video Broadcast - Handheld) mukaisille, mobiililaitteilla käytettäville IP Datacast -palveluille. Kehitteillä oleva standardi on alan toimijoiden laajalti hyväksymä ja edistää siten tavoitetta kehittää kuluttajille kohtuuhintaisia mobiililaitteita ja -palveluita.

Pilottiprojektiin osallistuvista yhtiöistä TeliaSonera Finland ja Radiolinja tarjoavat testikäyttäjille pääsyn TV-lähetysten kaltaisiin palveluihin. MTV, Nelonen ja YLE vastaavat testikäyttäjien saataville tulevan sisällön tuottamisesta. IPDC-verkkoa operoiva Digita huolehtii palveluiden hallinnoinnista ja välittämisestä. Nokia toimittaa IPDC-laitteistot, mm. päätelaitteet, joilla TV-lähetyssignaali vastaanotetaan matkapuhelimiin.

- Matkapuhelin-TV:tä pidetään yleisesti kuluttajien kannalta erittäin houkuttelevana palveluna, sanoo Liisa Ero Suomen Viestintä ja Liikenne Ministeriöstä. - Suomi osoittaa jälleen kerran olevansa matkaviestinnän teknisen kehityksen eturintamassa ja toimii esimerkkinä koko globaalille toimialalle.

Nelonen kuuluu SanomaWSOY-konsernin sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmään SWelcomiin.