Suomalainen Kirjakauppa on ostanut tänään allekirjoitetulla kaupalla Stockmannilta Akateemisen Kirjakaupan lehtivuosikertaliiketoiminnan. Suomalaiselle Kirjakaupalle liiketoiminta siirtyy 1. kesäkuuta, jolloin se liitetään osaksi Suomalaisen Kirjakaupan tilausmyyntiyksikköä.

Ostetun liiketoiminnan nettomyynti vuonna 2002 oli lähes 13 milj. euroa. Toiminta työllistää 14 henkilöä, jotka siirtyvät Suomalaisen Kirjakaupan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Suomalaisella Kirjakaupalla on jo 80 vuoden kokemus lehtivuosikertavälityksestä. Se on osa yhtiön tilausmyyntiyksikön perusliiketoimintaa, jonka asiakkaina ovat valtaosin yritykset, kunnat ja laitokset. Kaupan myötä saavutettu suurempi koko mahdollistaa voimakkaat panostukset toiminnan kehittämiseen. Samalla kauppa vahvistaa konsernin strategian mukaisesti lehtikaupan arvoketjua kustantamisesta lehtien jakeluun.

Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihto vuonna 2002 oli 111,3 milj. euroa ja yhtiöllä on 58 Suomalaisen Kirjakaupan nimellä toimivaa myymälää, kaksi Reader´s-pokkarimyymälää ja neljä Yliopistokirjakauppaa sekä tytäryhtiö Virossa. Myymäläverkostoja täydentää verkkokauppa www.suomalainen.com. Suomalainen Kirjakauppa on osa Rautakirja-konsernia, joka kuuluu SanomaWSOY-konserniin.