SanomaWSOY:n sijoittajaviestinnällä on selkeä tehtävä: sen avulla varmistetaan, että osakkeenomistajilla ja kaikilla markkinaosapuolilla on pääsy oikeisiin ja ajantasalla oleviin tietoihin yhtiöstä, jotta nämä voivat arvioida sen nykytilaa ja tulevaisuutta sijoituskohteena.

- Suhtaudumme asiaan vakavasti ja pitkäjänteisesti, johtaja Raija Kariola määrittelee.

SanomaWSOY:n sijoittajasuhteista ja konserniviestinnästä vastaava johtaja Raija Kariola kertoo, että yhtiön viestinnän toimintastrategia perustuu keskipitkän aikavälin tavoitteeseen: SanomaWSOY haluaa kuulua sijoittaja- ja pörssiviestinnän laadulla mitattuna suomalaisten pörssiyhtiöiden kärkijoukkoon.

- Sijoittajaviestintä menee eteenpäin valtavaa vauhtia: avoimuus lisääntyy, eri osapuolten osaaminen kehittyy, vaatimustaso nousee ja odotukset lisääntyvät joka vuosi, jo 15 vuotta alalla toiminut Kariola pohtii. - Erityisesti internet ja sen tuoma nopeus mullistivat alan. Nyt sijoittajaviestintä on entistäkin globaalimpaa ja vaatimukset ovat kovat: tiedon pitää olla yhtä aikaa niin Helsingissä, Tokiossa kuin San Diegossakin.

Viestintä vaikuttaa markkina-arvoon

SanomaWSOY:n viestinnän tavoitteena on parhaita toimintatapoja käyttäen lisätä yrityksen markkina-arvoa vastaamaan sen todelliseen suorituskykyyn pohjautuvaa korkeinta mahdollista markkina-arvoa.

- Laadukas sijoittajaviestintä ei anna yrityksen markkina-arvon kasvaa yli todellisen arvon, Raija Kariola toteaa ja muistuttaa it-huuman ajoista, jolloin jo pelkät odotukset nostivat pörssikursseja.

Vasta viime vuosina on alettu aidosti mitata, onko sijoittajaviestinnällä merkitystä yrityksen arvon muodostumiseen. On esitetty mm., että yrityksen markkina-arvosta kolmasosa muodostuu sijoittajaviestinnän laadukkuudesta. - On niin runsaasti markkina-arvoon vaikuttavia tekijöitä, joihin yritys ei voi vaikuttaa. Siksi viestinnän mahdollisuudet kannattaa hyödyntää, Kariola muistuttaa.

SanomaWSOY aito pörssiyhtiö

SanomaWSOY haluaa päästä mukaan Euroopan mediaindeksiin. - Täytämme sen kriteereistä jo monet. Esteenä on on vielä osakkeemme vähäinen vaihtuvuus, mikä johtuu pörssi-iästämme ja omistusrakenteestamme. SanomaWSOY:n omistajat ja johto ovat jo toimineet sen eteen, että osakkeen vaihtuvuus lisääntyy, mm. vaihtamalla A-osakkeita B-osakkeiksi. Myös kesällä 2001 liikkeellelaskettu vaihtovelkakirjalaina tuonee tulevaisuudessa lisää osakkeita markkinoille, ja Rautakirja-fuusiolla pitäisi myös olla samanlaisia vaikutuksia. Tämä vie aikansa, mutta näkyy vähitellen, Kariola toteaa.

- Kun Sanoman ja WSOY:n fuusiosta päätettiin, samalla päätettiin luoda aito pörssiyhtiö. Se antaa meille mahdollisuuden toimia aktiivisesti kansainvälisessä mediakentässä ja olla varteenotettava kumppani alan rakenteiden muutoksissa.

Raija Kariolalla on sijoittajaviestintäkokemusta usealta toimialalta. Hän kuitenkin toteaa, että sijoittajaviestinnän toimintatavat eivät eroa toimialoittain.

- Enemmänkin on kyse siitä, missä elinkaarivaiheessa yritys on pörssi-iältään ja mikä on sen tunnettuus markkinoilla. Lisäksi vaikuttavat omistuspohja ja se, kuinka potentiaaliset sijoittajat sijoittavat meidät vertailuryhmässä, Kariola sanoo.

Henkilökohtaiset tapaamiset tärkeitä

Nopean sijoittajaviestinnän tärkeä palvelumuoto ovat yhtiön internetsivut. Henkilökohtaisten tapaamisten merkitys on kuitenkin sijoittajien mielestä kaikkein suurin, vaikka niissä ei saakaan antaa julkistamattomia lisätietoja. SanomaWSOY:n johto tapasi vuonna 2002 erilaisissa one-on-one-tapaamisissa, tiedotustilaisuuksisa ja seminaareissa institutionaalisia sijoittajia, salkunhoitajia ja analyytikoita. Toukokuussa 2002 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä oli runsaat 30 sell side - ja buy side -analyytikkoa. Lisäksi vuoden 2002 aikana tavattiin noin 500 yksityissijoittajaa.

- Goldman Sachsilta ilmestyi ensimmäinen SanomaWSOY-yritysanalyysi helmikuussa 2002, ja entiseen tapaan olemme Deutsche Bankin sekä pohjoismaisten pankkien seurannassa. Alkuvuoden 2003 aikana markkinoille on lisäksi tulossa kolme uutta, ison kansainvälisen pankkiiriliikkeen SanomaWSOY-analyysia, Kariola kertoo.

Vuoden 2003 tärkein IR-tapahtuma on sell side - ja buy side -analyytikoille 14.5. Helsingissä järjestettävä, strategisiin kysymyksiin keskittyvä Capital Markets Day, pääomamarkkinapäivä. Tulosjulkistuksen yhteydessä 20.2. järjestetään yhteinen tilaisuus lehdistölle ja analyytikoille.

- Tulosjulkistuksen jälkeen teemme keväällä kansainvälisen tapaamiskierroksen ja mahdollisesti toisen syksyllä, Kariola kertoo. Odottavalla kannalla olevien markkinoiden vuoksi vuoden 2003 IR-kalenteria ei ole ollut helppo suunnitella. - Jos talous lähtee nousuun, sijoittajien strategiat muuttuvat. Olemme herkkänä sen suhteen, kuinka paljon markkinat haluavat tietoa ja tapaamisia.

Teksti: Eevu Heikura