Pörssisäätiön, Suomen Sijoitusanalyytikoiden yhdistyksen ja Talouselämän järjestämässä kilpailussa parhaiksi sijoittajasivuiksi valittiin Kesko Oyj:n sivut. Toiseksi pörssin päälistan yhtiöiden tiukassa kilpailussa tulivat Rautaruukin ja kolmanneksi SanomaWSOY:n sivut.

Parhaat sijoittajasivut verkossa -kilpailu järjestettiin nyt jo viidennen kerran. Kilpailun tavoite on tuoda esiin hyviä esikuvia ja parantaa verkossa tarjottavan sijoittajainformaation tasoa. Sivuja arvioitiin suomalaisen sijoittajan näkökulmasta, joten pelkästään englanninkieliset sijoittajasivut rajattiin kilpailun ulkopuolelle. Kilpailuraati koostui alan ammattilaisista. Esivalinnan teki kaksi sijoitusanalyytikkoa.

Sijoittajasivujen sisältö oli jälleen viime vuoden aikana parantunut selvästi. Parhaiden sijoittajasivujen tasoerot olivat pieniä, esimerkiksi voittajan ja kolmanneksi sijoittuneen SanomaWSOY:n www-sivujen suurimmaksi eroksi muodostui Keskon sivuilla olevat sisäpiirirekisterin historiatiedot pidemmältä aikaväliltä. SanomaWSOY:n sivuilla näkyy sisäpiiriomistuksen kuukausittainen muutos.

Kilpailuraati kiinnitti erityisesti huomiota tietojen ajantasaisuuteen ja kattavuuteen sekä yhtiön tulosnäkymien, tavoitteiden, osinkopolitiikan ja strategian esittelyyn. Se piti tärkeänä myös hallituksen ja johdon esittelyä, omistajajakaumaa sekä sisäpiiriläisten omistusten esittämistä. Lisäksi raati arvioi myös sivujen käytettävyyttä, kuten nopeutta, rakenteen loogisuutta ja ulkoasua. Raati vertaili, kuinka selkeästi ja kansantajuisesti yhtiöt kuvaavat toimintaansa ja kuinka kattavasti yritysjohdon esitykset ovat saatavilla. Myös osakekohtaisten tunnuslukujen ja kurssikehityksen esitystapa vaikuttivat sijoittumiseen.

Finaaliin selvisivät Alma Median, Fortumin, Keskon, Lassila & Tikanojan, Novo Groupin, Orionin, Perloksen, Pohjolan, Rautaruukin, Sammon, SanomaWSOY:n, Talentumin ja Tamron sijoittajasivut.