SanomaWSOY:n osakepääoman alentaminen omia osakkeita mitätöimällä on merkitty kaupparekisteriin 30.4.2003. SanomaWSOY:n 1.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti SanomaWSOY:n tytäryhtiöiden Sanoma Osakeyhtiön ja Werner Söderström Osakeyhtiön omistamien SanomaWSOY:n B-osakkeiden mitätöinnistä ja sitä vastaavasta osakepääoman alentamisesta sisäisen ristiinomistuksen purkamiseksi.

Rautakirja Oyj sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003, ja Sanoma Osakeyhtiö sai sulautumisvastikkeena yhteensä 7 877 119 SanomaWSOY:n B-osaketta ja Werner Söderström Osakeyhtiö yhteensä 10 895 899 SanomaWSOY:n B-osaketta. Yhtiön osakepääomaa alennettiin 8 072 397,74 eurolla mitätöimällä maksutta mainitut, yhteensä 18 773 018 B-osaketta. Mitätöityjen osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä, 8 072 397,74 euroa, siirretään ylikurssi­rahastoon, eikä alentamisella siten ole vaikutusta yhtiön sidottuun omaan pääomaan.

SanomaWSOY:n osakepääoma on alentunut 77 001 151,78 eurosta 68 928 754,04 euroon, ja B-osakkeiden lukumäärä on laskenut 155 851 954 osakkeesta 137 078 936 osakkeeseen. A-osakkeita on edelleen 23 220 492. Mitätöinnin jälkeen SanomaWSOY omistaa omia osakkeitaan tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet