Mediakonserni SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui erinomaisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Kulujen sopeuttaminen onnistui suunnitellusti, ja vertailukelpoinen liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen näkee myös konsernin loppuvuoden valoisana. - Me olemme oppineet tekemään tulosta erilaisissa markkinaolosuhteissa, Syrjänen toteaa.

SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi edellisen vuoden ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen verrattuna 67 % ja oli 126,2 milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä nousi 101,2 milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,41 euroon.

- Vertailukelpoinen tuloskehityksemme on ollut vieläkin nopeampaa kuin mitä kokonaisluvut osoittavat, sillä kolmen ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyy vähemmän myyntivoittoja kuin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, Hannu Syrjänen sanoo.

"Tuloksen takana johdonmukainen kehitystyö"

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2003 tammi-syyskuussa 3 %, 1 746,5 milj. euroon. Syrjänen toteaa konsernin tehokkuuden lisääntyneen merkittävästi:

- Liikevaihto kasvoi 50 milj. euroa, mutta kulut eivät kasvaneet viime vuodesta. Esimerkiksi Hollannin aikakauslehtitoimintojen uudelleenjärjestelyt purevat hienosti, ja aikakauslehtitoiminnan synergiat tuottavat tulosta.

Syrjäsen mukaan erinomainen tulos on seurausta kaikilla liiketoiminta-alueilla tehdystä johdonmukaisesta kehitystyöstä.

- Monien hyvien onnistumisten joukossa ilahdutti erityisesti aikakauslehtiliiketoimintaryhmän hyvä suoritus erittäin vaikeassa markkinatilanteessa, Syrjänen sanoo."Valoisa loppuvuosi epävarmuudesta huolimatta"

Bruttokansantuotteen kehitys näyttää Suomessa jäävän alle 1,5 %:n, ja Hollannissa ei ole kasvua lainkaan. Syrjänen uskookin myös mediamarkkinoiden säilyvän haasteellisena koko loppuvuoden.

- Vaikka näyttää siltä, että pientä kokonaiskasvua tapahtuisi, epävarmuus kuitenkin jatkuu. Esimerkiksi syyskuussa kokonaismarkkinat laskivat jälleen muutaman kasvukuukauden jälkeen.

- Olemme kuitenkin oppineet tekemään tulosta erilaisissa markkinaolosuhteissa, joten konsernin kannalta näen tilanteen valoisana myös viimeistä neljännestä silmällä pitäen. Se on myös perinteisesti ollut selvästi vahvin neljänneksemme mm. kirjojen sesonkiluonteen vuoksi, Syrjänen toteaa.

- Käytämme hyvää tilannettamme markkinaosuuksiemme kasvattamiseen ja markkina-asemamme vahvistamiseen edelleen. Vaikka markkinat eivät juuri kasva, pienikin kasvu tuo selvän tulosparannuksen, kun kulut pidetään kurissa.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2003 maltillisesti, kuitenkin Suomen bruttokansantuotteen kasvua nopeammin. Liikevoiton ennakoidaan kasvavan selvästi ja osakekohtaisen tuloksen merkittävästi.

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava viestintäkonserni, jolla on toimintaa 14:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma (sanomalehtien kustantaminen ja painaminen), Sanoma Magazines (aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa), SWelcom (sähköinen viestintä), WSOY (kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta) ja Rautakirja (kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta ja ravintolatoiminta). Suomessa SanomaWSOY on johtavassa asemassa useilla viestinnän alueilla. SanomaWSOY on Euroopan viidenneksi suurin aikakauslehtikustantaja, ja sillä on vahva asema Suomen lisäksi Hollannissa, Belgiassa, Tshekin tasavallassa ja Unkarissa. SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2002 oli 2,4 miljardia euroa.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet