Pohjoismaiden johtava mediakonserni SanomaWSOY paransi liikevoittoaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolmanneksen, vaikka mediamainonta kehittyi heikosti useimmissa yhtiön toimintamaissa. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen ei näe vielä selvää merkkiä suhdannekäänteestä, vaikka joitakin heikkoja signaaleja onkin olemassa. "Olemme kehittäneet eri yksiköitämme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, mikä helpottaa sopeutumista erilaisiin suhdanteisiin. Pitkäjänteisyys takaa myös sen, ettei dramaattisiin toimenpiteisiin kuten irtisanomisiin ole ollut juurikaan tarvetta turvautua."

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi vuoden 2003 tammi - kesäkuussa 2 % ja oli 1 163,3 (1 143,5) milj. euroa. Liikevoitto parani erittäin merkittävästi, 33 %, ja oli 75,3 (56,8) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vieläkin enemmän, sillä alkuvuoden liikevoittoon sisältyi noin 12 milj. euron myyntivoitto norjalaisen A-pressen ASA:n osakkeista, kun taas vuoden 2002 tammi - kesäkuussa merkittävimmät myyntivoitot olivat noin 25 milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 59,2 (53,9) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,24 (0,15) euroon.

Liikevaihdon kasvu syntyi lähinnä Rautakirjassa ja SWelcomissa. Vertailukelpoinen liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä - erityisesti kuitenkin SWelcomissa, jonka liiketulos nousi Nelosen ja HTV:n menestyksen ansiosta 0,7 milj. euroa voitolliseksi vuoden takaisesta 11,5 milj. euron tappiosta.

Toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mukaan myös SanomaWSOY:n strategiassa on useita syitä siihen, miksi tulosparannus oli mahdollinen: "Eräs strateginen lähtökohtamme on medialiiketoimintojemme monipuolisuus yhdistettynä voimakkaaseen jakeluun. Tämä on omiaan tasoittamaan suhdannevaihteluiden vaikutusta. Toisaalta suuri osa printtimediamme levikistä perustuu vuositilauksiin, jotka reagoivat irtonumeromyyntiä vähemmän taloudessa tapahtuviin heilahduksiin. Liiketoimintojemme monipuolisuuden ansiosta suhdanneherkkä ilmoitustuloriippuvuutemme on pienempi kuin suurilla mediakonserneilla keskimäärin. Myös strategisesti tärkeä johtava markkina-asema toiminta-alueillamme on keskeistä. Markkinajohtaja pärjää tyypillisesti huonoina aikoina muita paremmin", Syrjänen arvioi.

Hyvästä menestyksestä huolimatta konsernia tulee Syrjäsen mielestä kehittää edelleen myös loppuvuonna. SanomaWSOY:n kolmas neljännes on perinteisesti ollut toista ja viimeistä neljännestä maltillisempi.

"Jatkamme samaa kehittämistä kaikissa liiketoimintaryhmissä. Matalasuhdanteessa kevennämme edelleen rakenteita ja suoraviivaistamme toimintamalleja. Samalla kuitenkin etsimme kasvumahdollisuuksia. Taantuma on hyville yrityksille mahdollisuus hankkia uutta liiketoimintaa ja uutta markkinaosuutta. Luonnollisesti odotamme kaikkien muiden tapaan suhdannekäännettä, joka kuitenkin saattaa antaa odotuttaa itseään", Syrjänen sanoo.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2003 Suomen bruttokansantuotetta nopeammin. Kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti sanomalehti-, aikakauslehti- ja televisiomainonta, joiden osuus konsernin liikevaihdosta on noin viidennes. Liikevoitto kasvaa toiminnan tehostamisen, kustannussäästöjen ja liiketoiminnan hallinnan ansiosta selvästi.

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava viestintäkonserni, jolla on toimintaa 14:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma (sanomalehtien kustantaminen ja painaminen), Sanoma Magazines (aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa), SWelcom (sähköinen viestintä), WSOY (kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta) ja Rautakirja (kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta ja ravintolatoiminta). Suomessa SanomaWSOY on johtavassa asemassa useilla viestinnän alueilla. Konserni kansainvälistyi merkittävästi vuonna 2001 tehdyn yrityskaupan myötä. SanomaWSOY on nyt Euroopan viidenneksi suurin aikakauslehtikustantaja ja sillä on vahva asema Suomen lisäksi Hollannissa, Belgiassa, Tshekin tasavallassa ja Unkarissa. SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2002 oli 2,4 miljardia euroa.

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet