SanomaWSOY:hyn 1.3.2003 sulautunut Rautakirja on laatinut tilinpäätöksen vuoden 2003 kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta. SanomaWSOY omisti ennen sulautumista 57 % Rautakirjasta.

Rautakirjan liikevaihto kasvoi elokuvatoimintaa lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla ja oli vuoden 2003 tammi - helmikuussa 120,9 milj. euroa. Kioskikaupan liikevaihto oli 57,1 milj. euroa, lehtitukkukaupan 28,1 milj. euroa, kirjakaupan 24,9 milj. euroa, elokuvatoiminnan 9,7 milj. euroa ja ravintolatoiminnan 8,5 milj. euroa.

Liikevoitto parani 5,6 milj. euroon tammi - helmikuussa 2003. Liikevoitto parani kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja kirjakaupassa, mutta heikkeni elokuvatoiminnassa ja ravintolatoiminnassa. Rautakirjan voitto ennen satunnaisia eriä oli 6,2 milj. euroa ja kahden kuukauden tilikauden voitto 4,3 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 4,4 milj. euroa.

Rautakirjan oma pääoma oli helmikuun lopussa 266,1 milj. euroa ja omavaraisuusaste 67,3 %. Likvidien varojen kirjanpitoarvo oli 97,9 milj. euroa ja korollisia velkoja oli 15,0 milj. euroa.

Rautakirjan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2003 yleistä kaupan kehitystä voimakkaammin. Puolet kasvusta tulee kotimaasta ja puolet ulkomailta. Rautakirjan fuusioituessa 1.3.2003 SanomaWSOY:hyn konsernin rakenteessa tapahtui lähinnä kiinteistö- ja rahoitustoiminnan osalta muutoksia, jotka vaikuttavat Rautakirjan tulokseen vuonna 2003. Operatiivisen toiminnan tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2002 tasolla.Sulautumisen myötä (1.3.2003) vähemmistöosuus SanomaWSOY:n tuloslaskelmassa ja taseessa pienenee. Sanoman ja WSOY:n liikevoitto sisältää Rautakirjan tulososuutta vuonna 2003 vain tammi - helmikuulta. SanomaWSOY:n osavuositulos vuoden 2003 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 8.5.2003.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet