SanomaWSOY-konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö on mukana ehdollisessa myyntisopimuksessa Janton Oyj:n osakkeista. Ehtojen toteutuessa Sanoma Osakeyhtiö myy 21,37 %:n omistusosuutensa Janton Oyj:stä (2 137 200 osaketta) BA Capital Management Europe II LLC:lle tai tämän määräämälle taholle 13 euron kappalehintaan. Myynti toteuttaa SanomaWSOY-konsernin strategiaa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista.

Kauppasopimuksen toteutumiselle on asetettu due diligence -tutkimukseen, ostajan taustatahojen hyväksymiseen ja kolmansien osapuolien lupiin yms. liittyviä ehtoja.

Kaupan toteutuessa Sanoma Osakeyhtiön omistus Janton Oyj:stä alittaa viidesosan. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Janton Oyj:lle seuraavat tiedot.

Yhtiön täydellinen nimi:

Janton Oyj

Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu:

Mikäli kaupan edellytykset täyttyvät, arvioitu ajankohta on joulukuussa 2003.

Osuus Janton Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Ennen kauppaa Sanoma Osakeyhtiö omistaa 2 137 200 Janton Oyj:n osaketta eli 21,37 % osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kaupan toteutumisen jälkeen Sanoma Osakeyhtiö omistaa 0 Janton Oyj:n osaketta eli 0 % osakepääomasta ja äänimäärästä.

Janton Oyj:llä on 10 000 000 osaketta. Kaikkien osakkeiden tuottama äänien kokonaismäärä on 10 000 000.

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus:

Sanoma Osakeyhtiö, Y-tunnus 1515901-4

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet