Kiinnostus kuluttajien väliseen kaupankäyntiin kasvaa. Keltaisen Pörssin kautta myydään jo yli kolmannes Suomen käytetyistä autoista. Jo pitkään on ollut nähtävissä, että kuluttajien innostus myydä ja ostaa myös huonekaluja, antiikkia, harrastusvälineitä ja esimerkiksi lasten tarvikkeita on lisääntymässä.

Markkinajohtajana Keltainen Pörssi on mukana edistämässä kuluttajien välistä kauppaa. Alan kehitystä ja kasvua vauhditetaan myös uudistamalla lehteä ja verkkopalvelua. Parempien tuotteiden ja palveluiden avulla halutaan auttaa suomalaisia ansaitsemaan ja säästämään rahaa tekemällä kauppaa keskenään.


Uudistunut Keltainen Pörssi palvelee entistä paremmin sekä vanhoja että uusia kohderyhmiä. Erityisesti on nähtävissä, että käytetyn tavaran kaupasta ovat kiinnostuneet myös naiset, kaupunkilaismiehet ja nuoret perheet.
- Tähän asti Keltainen Pörssi on tunnettu autopainotteisena ilmoita ilmaiseksi
-lehtenä. Uudistuksen myötä etenkin kotiin ja asumiseen liittyvät ilmoitukset saavat lisää painoarvoa, Infoston toimitusjohtaja Stefan Anderson kertoo.

Tällä hetkellä Keltaisessa Pörssissä käytävän kuluttajien välisen kaupan arvo on noin miljardi euroa vuodessa.

- Markkinapotentiaali on niin suuri, että kaupan arvo voi helposti jopa kaksinkertaistua, Anderson sanoo ja lisää:

- Kaiken ytimenä on oivallus siitä, että tarpeettomaksi käyneillä tavaroilla on rahallista arvoa toiselle ihmiselle. Tärkeää on myös valita tehokas eli paljon kontakteja sisältävä myyntikanava. Silloin tavarat käyvät nopeasti kaupaksi ja niiden hinta asettuu oikealle tasolle.

Kauppaa ylläpitävä periaate on selkeä. On järkevää ostaa hyvää käytettyä tavaraa kohtuuhinnalla ja myydä tarpeettomaksi jääneitä esineitä. Keltaisen Pörssin valikoima on niin laaja, että sieltä voi löytää myös sellaisia asioita, joita ei muualta enää saa. Keltaisen Pörssin osuus sisustuksessa ja vanhojen huonekalujen kaupassa on kasvamassa.

Keltainen Pörssi haluaa rohkaista suomalaisia käytetyn tavaran kauppaan. Jotta se olisi entistä vaivattomampaa, lehti ja verkkopalvelu uudistuvat. Ulkoasua raikastetaan ja käytettävyyttä parannetaan selkeyttämällä ilmoitusten tuoteryhmäjakoa. Suurin sisältömuutos on lehden jakaminen kahteen osioon: uuden lehden keskellä on irrotettava auto-osasto ja kantalehdessä ovat muun muassa kotiin, asumiseen, vapaa-aikaan, maatalouteen, rakentamiseen ja liiketoimintaan liittyvät ilmoitukset.

Infosto kuuluu Sanoma-konserniin, joka on SanomaWSOY:n sanomalehtien kustantamisen liiketoimintaryhmä.