SanomaWSOY julkaisi liiketoimintaryhmäkohtaiset taloudelliset tavoitteensa tänään Helsingissä pidetyssä Capital Markets Day -tapahtumassaan. SanomaWSOY tavoittelee vuosina 2002 - 2005 keskimäärin 9 %:n liikevoittoprosenttia. Tavoitteet esitelleen toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen mukaan Sanoman liikevoittoprosenttitavoite on vuosina 2002 - 2005 keskimäärin 12,5 %, Sanoma Magazinesin 9 %, SWelcomin 0 %, WSOY:n 12,5 % ja Rautakirjan 5,5 %. "Nettovelan ja EBITDA:n suhde tulee olemaan vuoden 2002 lopussa 2,5 - 3", Syrjänen sanoi. Omavaraisuusaste nostetaan lähivuosina 50 %:iin.

"Toimitusjohtajan tavoitelistalla vuodeksi 2002 ovat kannattavuuden parantaminen, kasvumahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen, taseen keventäminen, Sanoma Magazinesin integraation varmistaminen ja ydinliiketoimintaan liittymättömän omaisuuden myyminen. Esimerkkejä ydinliiketoimintaan liittymättömästä omaisuudesta ovat Isossa-Britanniassa ristisanalehtiä kustantava BEAP, Rautakirjan Pizza Hut ja vähemmistöosuudet, kuten esimerkiksi Savon Mediat, josta omistusosuutta laskettiin marraskuussa 14,46 %:iin", Hannu Syrjänen totesi.

SanomaWSOY:n tavoitteena on luoda tasapainoinen liiketoimintakokonaisuus sekä liiketoiminnoittain että markkina-alueittain ja olla markkinajohtaja valituilla markkina- ja liiketoiminta-alueilla. Lisäksi konsernin tavoitteena on luoda vähintään kaksi vahvaa, kansainvälistä liiketoiminta-aluetta. "Uusia liiketoimintamahdollisuuksiamme ovat kehittyvät markkinat, kuten esimerkiksi Kroatia, kokonaan uudet liiketoiminnan avaukset, kuten Venäjä, sekä yritysostot, allianssit ja muut yhteistyöjärjestelyt", Syrjänen sanoi.

"Tavoitteenamme on olla valitsemillamme markkinoilla johtava viestintäyhtiö, joka on halutuin ja ensisijainen vaihtoehto asiakkaille, sijoittajille ja muille yhteistyökumppaneille", hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo sanoi puheenvuorossaan.

SanomaWSOY:n toisessa Capital Markets Day:ssä oli mukana yli 30 analyytikkoa. Päivän kalvomateriaali on luettavissa osoitteessa www.sanomawsoy.fi sekä suomeksi että englanniksi. Englanninkieliset ääninauhat tapahtumasta tulevat sivuille tiistaina 19.3.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet