SanomaWSOY Oyj:n ja Rautakirja Oyj:n hallitukset hyväksyivät 19.6.2002 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Rautakirja sulautuu SanomaWSOY:hyn. Kansainvälistyvä ja kuluttajalähtöinen Rautakirja on ollut SanomaWSOY:n tytäryhtiö vuodesta 1999 lähtien, ja SanomaWSOY-konserni omistaa Rautakirjasta ennen sulautumista noin 57 %. Kioskikauppaa, lehtitukkukauppaa, kirjakauppaa, elokuvatoimintaa sekä ravintolatoimintaa harjoittava Rautakirja keskittyy erityisesti lehtien tukku- ja vähittäiskauppaan sekä erikoisvähittäiskauppaan. Sulautumisen taustalla on SanomaWSOY:n ja Rautakirjan johdon mukaan mm. halu tehostaa SanomaWSOY-konsernin sisäistä yhteistyötä mahdollisissa kansainvälistymishankkeissa.

"SanomaWSOY:n ja Rautakirjan sulautuminen mahdollistaa koko konsernin voimavarojen täysipainoisen hyödyntämisen kansainvälisissä kasvuhankkeissa. Lisäksi Rautakirjan omistusrakenne yksinkertaistuu. Tämä tuo meille joustavuutta mahdollisissa sisäisissä yritys- ja toimialajärjestelyissä sekä tehostaa rahoitusta ja pääomasuunnittelua", SanomaWSOY:n toimitusjohtaja ja Rautakirjan hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen sanoo.

"Omistusrakenteen yksinkertaistuminen antaa lisämahdollisuuksia Rautakirjan kansainvälistymishankkeisiin ja liiketoimintojen kehittämiseen", Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvinen toteaa.Erkki Järvinen ja Hannu Syrjänen

Omistusrakenne yksinkertaistuu

SanomaWSOY-konsernin syntyminen 1999 kombinaatiofuusiossa loi ainutkertaisen yritysrakenteen, jossa samaan konserniin kuuluu kaksi pörssinoteerattua yritystä. Syrjäsen mukaan tämä on haitannut sekä Rautakirjan että SanomaWSOY:n arvojen kehittymistä. "Kaksi pörssiyhtiötä samassa konsernissa on myös vaikeuttanut yhtiöiden osakekurssien kehitystä ja tehnyt konsernin rakenteen monimutkaiseksi. Uskonkin järjestelyn lisäävän likviditeettiä, osa uusista osakkeista päätyy oletettavasti markkinoille", Syrjänen sanoo.

Syrjänen toteaa konsernilla olleen kolme vaihtoehtoa kahden pörssiyhtiön tilanteessa. Rautakirjan myymistä tai tilanteen ennallaan pitämistä ei kuitenkaan koettu pitkällä tähtäimellä hyviksi ratkaisuiksi, joten Rautakirjan osakkeiden lunastaminen kokonaan konsernin haltuun nähtiin ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. "Tällä ratkaisulla viestitämme, että jakelu on ydinliiketoimintaamme", Syrjänen kertoo.

"Lehtijakelu on kuin itsestään noussut toiseksi mahdolliseksi kansainvälistymisen keihäänkärjeksi. Konsernilla on lehtijakelutoimintaa nyt Suomen lisäksi Baltian maissa ja Hollannissa. Jo alkanut yhteistyö Lehtipisteen ja Aldipressin välillä voi vahvistua tämän järjestelyn seurauksena entisestään", Syrjänen jatkaa.

Toiminta jatkuu ennallaan

Aikaisemmin Rautakirjan toimitusjohtajana toimineen Hannu Syrjäsen mukaan omistusosuuden nostaminen 100 %:iin on myös luottamuksen osoitus Rautakirjaa ja sen henkilöstöä kohtaan. Rautakirjan henkilöstölle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa rautakirjalaiset suhtautuivatkin sulautumisuutiseen tyynesti. Sulautuminen tuleekin vaikuttamaan rautakirjalaisten arkeen varsin vähän, joskin sulautumisen myötä esimerkiksi Rautakirjan työntekijöiden mahdollisuudet työkiertoon konsernin sisällä paranevat.Rautakirjan henkilöstö otti sulautumisuutisen vastaan rauhallisesti.

Sulautumisella ei myöskään tule vaikuttamaan Rautakirjan nykyisiin yhteistyösopimuksiin eri kumppaneiden kanssa tai Rautakirjan liiketoimintayksiköiden toimintaan. "Rautakirjan tutut brändit jatkavat toimintaansa kuten tähänkin saakka. Avoimuus ja reiluus niin henkilöstöämme kuin yhteistyökumppaneitamme kohtaan ovat jatkossakin keskeisiä toimintaperiaatteitamme", Erkki Järvinen sanoo.Rautakirjan tutut brändit, kuten R-kioski, Suomalainen kirjakauppa,
Finnkino ja Lehtipiste, näkyvät jatkossakin kaikkien suomalaisten arjessa.


Teksti: Mari Reponen ja Anna Tuominen
Kuvat: Heli Ikonen