SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiö, Arnedo Oy on myynyt Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita.

Arnedo Oy:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta vähentyy alle yhden kolmasosan (1/3) II-sarjan osakkeita koskevalla osakekaupalla. Osakkeiden kauppa tehdään 3.7.2002, selvityspäivä on 10.7.2002. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Ilkka-Yhtymä Oyj:lle seuraavat tiedot.


Yhtiön täydellinen nimi:
Ilkka-Yhtymä Oyj


Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu:
10.7.2002

Osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Arnedo Oy omistaa nyt seuraavasti:


I-osakkeita
Kpl-määrä: 38 306
Osuus osakepääomasta: 1,18 %
Osuus äänimäärästä: 3,57 %


II-osakkeita
Kpl-määrä: 776 792
Osuus osakepääomasta: 23,83 %
Osuus äänimäärästä: 3,62 %


Yhteensä :
Kpl-määrä: 815 098
Osuus osakepääomasta: 25,01 %
Osuus äänimäärästä: 7,19 %

Ennen kauppaa Arnedo Oy omisti osakkeita seuraavasti:


I-osakkeita
Kpl-määrä: 47 990
Osuus osakepääomasta: 1,47 %
Osuus äänimäärästä: 4,48 %


II-osakkeita
Kpl-määrä: 1 064 702
Osuus osakepääomasta: 32,67 %
Osuus äänimäärästä: 4,97 %


Yhteensä
Kpl-määrä: 1 112 692
Osuus osakepääomasta: 34,14 %
Osuus äänimäärästä: 9,45 %

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 259 074 kappaleesta osakkeita (I-sarjan osakkeita 956 458 ja II-sarjan osakkeita 2 302 616 kpl). Osakkeilla on yhteensä 21 431 776 kpl ääntä (I-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake ja II-sarjan osakkeilla 1 ääni/osake).


Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Arnedo Oy, kaupparekisterinumero 724.914, Y-tunnus 1445643-9


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet