SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiö, Arnedo Oy on sopinut myyvänsä lisäerän Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita. Kauppa liittyy 20.6.2002 tiedotettuun osakkeiden myyntiin.

Lisäerän myynnin vuoksi Arnedo Oy:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta vähentyy nyt alle yhden neljäsosan (1/4). Osakekaupasta on päätetty 27.6.2002 ja kauppa tehdään 3.7.2002, selvityspäivä on 10.7.2002. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Ilkka-Yhtymä Oyj:lle seuraavat tiedot.


Yhtiön täydellinen nimi:
Ilkka-Yhtymä Oyj


Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu:
10.7.2002


Osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:
Arnedo Oy omistaa edellä mainittujen kauppojen jälkeen seuraavasti:

Kpl-määrä

Osuus osakepääomasta

Osuus äänimäärästä

I-osakkeita

36 716

1,13 %

3,43 %

II-osakkeita

774 902

23,78 %

3,62 %

Yhteensä

811 618

24,90 %

7,04 %


Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 259 074 kappaleesta osakkeita (I-sarjan osakkeita 956 458 kpl ja II-sarjan osakkeita 2 302 616 kpl). Osakkeilla on yhteensä 21 431 776 kpl ääniä (I-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake ja II-sarjan osakkeilla 1 ääni/osake).


Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Arnedo Oy, kaupparekisterinumero 724.914, Y-tunnus 1445643-9


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet