SanomaWSOY varmistaa organisaationsa valmiuden muutostilanteisiin ja uusiin haasteisiin mm. tarjoamalla kaksi korkeatasoista, konserninlaajuista koulutusohjelmaa henkilöstölleen. - Haasteelliset tavoitteemme saavutetaan vain jatkuvan kehittymisen kautta, toteaa hallinnosta ja taloudesta vastaava johtaja Aarno Heinonen.

Kun SanomaWSOY syntyi keväällä 1999, yhteen sulautui kolme kulttuuriltaan hyvinkin erilaista yhtiötä. Syksyllä 2001 konserni laajeni CIG-kaupan myötä uusille kulttuuri- ja kielialueille. Konsernin strategiset tavoitteet on asetettu korkealle: haetaan voimakasta kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteenhitsaavaa ja eteenpäinvievää ajattelukulttuuria, taitoa puhua samaa kieltä. Tähän tarpeeseen syntyivät SWEP, SanomaWSOY Executive Program, sekä SanomaWSOY:n JET, Johtamisen erikoisammattitutkinto.

- Työssä tekemämme päätökset pohjaavat paljolti yrityskulttuuriin, jossa elämme. Koulutuksen avulla saamme näkemyksiä ratkaista asioita aivan uudella tavalla, Aarno Heinonen kuvaa koulutusohjelmien lähtökohtaa.

SWEP haastaa ajattelemaan

Ensimmäinen SWEP-kurssi käynnistyi huhtikuussa 2001, toinen starttasi syksyllä 2002. Koulutusohjelman tavoitteena on mm. tarjota viimeisin tieto strategisesta ajattelusta, johtamisesta ja teknologiakehityksestä. Kurssilaiset saavat strategisen ajattelun välineitä, joiden kautta pyritään kehittämään konsernin strategiaprosesseja ja nopeutta vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Koulutuspäällikkö Tuula Pöyhönen kuvaakin SWEPiä strategiseksi keskustelufoorumiksi, jossa kuullaan eri alojen huippuasiantuntijoita ja etsitään parhaita käytäntöjä strategisiin tilanteisiin. Luennoitsijalistalla on 14 maailmanlaajuisesti tunnettua yrityselämän eri alueiden gurua: Chakravarthy, Tushman, Kets de Vries...

- Koska haluamme olla valitsemillamme alueilla parhaita, haluamme myös parasta mahdollista koulutusta. Siksi etsimme maailman parhaat kouluttajat, Aarno Heinonen perustelee nimekästä listaa.

SWEP-kurssilla käytetään paljon case-menetelmää: useimmat kurssijaksot sisältävät konsernin toimialaa lähellä olevia aitoja esimerkkitapauksia, joihin tutustutaan etukäteen.

- Kun tilanteet ulkoistetaan, asioista pystytään puhumaan ilman omaan lähiympäristöön liittyviä rasitteita, toteaa Pöyhönen. - Esimerkkitapaus puretaan aina loppuun saakka: luennoitsija kertoo, kuinka case-yrityksessä oikeasti tehtiin. Lopuksi käydään läpi "entäs meillä" -vaihe, Pöyhönen kertoo.

JETissä arvioidaan omaa johtajuutta

SanomaWSOY:n johtamisen erikoisammattitutkinto tähtää samoihin tavoitteisiin kuin SWEP, mutta operatiivisemmalla tasolla. Ensimmäinen JET-kurssi starttasi helmikuussa 2001. Lokakuussa käynnistyvä viides JET on ensimmäinen kansainvälinen kurssi - osanottajia on kuudesta eri maasta.

JET-ohjelmassa opiskelijan oman johtajuuden arviointi ja kehittyminen on olennaista, siinä missä oman organisaation kehittyminenkin. Kukin opiskelija tekee oman liiketoimintasuunnitelmansa, ja strategisista vaihtoehdoista voidaan keskustella voimakkaastikin.

- Sisäisen ohjelman etu on juuri siinä, että voi saada ulkopuolisen kommentin, mutta luottamuksellisuus säilyy. Näin syvälliseen analyysiin ei avoimessa koulutusohjelmassa voitaisi mennä, Pöyhönen sanoo.

Kurssilla luodaan verkostoja

Tuula Pöyhönen muistuttaa, että virallisten tavoitteiden ohella verkostojen luominen ja konserniyhteyden oppiminen ovat myös koulutusohjelmien olennaisinta antia. Yhteisen koulutusohjelman jälkeen tiedetään, mitä kieltä puhutaan.

Myös konsernin johtoryhmän jäsenet ovat olleet SWEP-kurssilaisia, mikä on tuonut selvästi lisäarvoa koulutusohjelmalle.

- Dialogi on monensuuntaista, Pöyhönen muistuttaa. - Johtoryhmä kuulee näkemyksiä, ja kurssilaiset saavat suoria vastauksia.

SWEP- ja JET-koulutusohjelmat on suunniteltu neljän vuoden aikaperspektiivillä. Henkilöstön kehittyminen nähdään SanomaWSOY:ssä kuitenkin alati tärkeänä asiana:

- Maailma muuttuu, joten koulutuksenkin on muututtava. Haastavat tavoitteet vaativat kuitenkin sitä vastaavan koulutuspanoksen, johtaja Aarno Heinonen toteaa.

Ammatillista koulutusta liiketoimintaryhmissä

Tuula Pöyhönen on SanomaWSOY:n konsernitasoisten koulutusohjelmien organisoija. Hänellä on tukenaan koulutuksen ohjausryhmä, jossa on edustajia konsernin jokaisesta liiketoimintaryhmästä ja joka luotaa myös konsernin muuta koulutustarvetta.

Varsinaista ammatilliseen kehittymiseen johtavaa koulutusta järjestetään tarvelähtöisesti mm. Sanomien toimittajakoulussa ja liiketoimintaryhmien omien henkilöstö- ja koulutusorganisaatioiden kautta.

Teksti: Eeva-Kaisa Heikura