Genimap TransGT on suunnattu kuljetus- ja tavaraliikenteen suunnitteluun tuomaan säästöjä kuljetuskustannuksiin. Järjestelmä helpottaa kuljetusten ja toimitusten optimaalista suunnittelua ja antaa samalla tietoa kuljetusten kustannuksista. Ajoneuvoja voi olla suunnittelussa mukana muutamasta yli sataan yksikköön asti.

Genimap TransGT -järjestelmällä ajoneuvojen liikkumista voi seurata reaaliaikaisesti joko GSM-operaattorin tarjoaman verkkopaikannuksen tai GPS-paikannuksen avulla. Kuljetusten järjestelijän tai valvojan on mahdollista nähdä samanaikaisesti koko kuljetuskalustonsa sijaintipaikat. Uusia kuljetuskutsuja voidaan toimittaa autoihin ajon aikana. "Kuljetusyrityksen asiakaskin voi seurata toimituksensa etenemistä esim. Internet-selaimen kautta ja GPS-paikannukseen perustuvat kuljetukset voidaan reitittää uudelleen ajon aikana", sanoo johtaja Jaana Mäkelä Genimapista.

Genimap TransGT on keskeinen osa yrityksen operatiivista toimintaa, sillä se voidaan yhdistää yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään.


Suomen johtava paikkatietoalan yritys Genimap Oy tarjoaa edistyksellisiä paikkatietoratkaisuja yritysasiakkaille. Genimapin liiketoiminta muodostuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöidyistä projektiratkaisuista, tuotteistetuista mobiiliratkaisuista ja karttojen valmistukseen liittyvistä tuotantopalveluista.
Genimapin liiketoiminnan vahvuutena ovat Euroopan kattavat digitaaliset kartta-aineistot, joita voidaan joustavasti hyödyntää erilaisissa asiakaskohtaisissa ratkaisuissa. Genimap on osa SanomaWSOY:tä, Pohjoismaiden johtavaa mediakonsernia.