Valtioneuvosto on myöntänyt digitelevision verkkotoimiluvan Digita Oy:lle. Verkkolupia oli haussa kolme, niitä hakivat Digitan lisäksi Yleisradio Oy, MTV Oy ja Swelcom Oy.

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin mukaan kaikkien kolmen kanavanipun hallinnan antaminen yhdelle toimijalle, Digitalle, edistää viestintämarkkinalain tavoitteita ja digitelevision yleistymistä. Verkkolupa oikeuttaa kolmen kanavanipun käyttöön ja hallintaan. Luvan haltija vastaa ohjelmiston tarjoajien palvelukokonaisuuksista ja hallitsee tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja.

Digita oli ministeri Sasin mukaan hakijoista kiinnostunein kehittämään ohjelmistojen lisäksi uusia teknisesti kehittyneitä palveluja. Digitalla on lisäksi tarvittava kokemus laadun varmistamisesta. Koska Digitalla ei ole ohjelmatoimintaa, se voi tarjota palvelujaan tasapuolisesti kaikille ohjelmiston tarjoajille.

Verkkotoimiluvat ovat voimassa 31.8.2010 saakka. Uusia verkkolupia tulee hakuun kun analogisessa käytössä olevia taajuuksia vapautuu.

SWelcom on SanomaWSOY:n sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä.