Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY) on nostanut omistusosuutensa puolalaisessa Young Digital Poland S.A:ssa (YDP) 29.07 prosentista 49 prosenttiin. Omistus vastaa 44,6 prosenttia yhtiön äänistä. Kaupan yhteydessä sovittiin myös WSOY:n optiosta enemmistöomistukseen vuoden 2004 alussa.

Investointi tukee paitsi YDP:n kasvua myös WSOY:n digitaalisen oppimisympäristön ja teknologian kehittämishankkeita ja niiden kansainvälisiä kasvunäkymiä. WSOY-yhtymän e-learningin ja e-trainingin parissa toimivat yksiköt, eWSOY, Oppimateriaalit, Ruotsissa ja Suomessa toimiva Docendo Group ja YDP vahvistavat keskinäistä yhteistyötään digitaalisen sisällöntuotannon prosesseissa ja jakelujärjestelmien kehityksessä.

Gdanskissa toimiva Young Digital Poland on Puolan johtava opetuksellisten multimediatuotteiden valmistaja, jonka osaamisalueita ovat digitaaliset oppimisympäristöt ja erityisesti kielten oppimiseen rakennetut cd-romit ja internetsovellukset. Tuotteita on lokalisoitu useisiin maihin Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Kehityspanoksia YDP:ssä on suunnattu erityisesti iSchool-projektiin, jossa tehdään sähköisiä oppimateriaaleja keskeisiin aineryhmiin. Ensivaiheessa Puolan markkinoilla olevat materiaalit ovat jo käytössä peruskoulun 3.- 6. luokkalaisilla.

Vuonna 1990 perustetun YDP:n liikevaihto vuonna 2000 oli noin 26,8 Mmk (tilintarkastamaton tieto) ja yhtiön palveluksessa keskimäärin 120 henkilöä. Young Digital Poland tähtää vahvan markkina-aseman saavuttamiseen Euroopassa.

YDP:n hallinnointi tapahtuu eWSOY-tulosyksikössä, johon on keskitetty WSOY-yhtymän uusmediahankkeista oppimisportaali-liiketoiminta, kuluttajamultimedian kustantaminen sekä 25 prosentin osakkuus Everscreen Mediateam Oy:stä.