"Tulostavoitteista ja strategisista tavoitteista emme tingi", sanoo SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kuvatessaan konsernin näkymiä vuodelle 2001. Hän luonnehtii kuluvaa vuotta haastavaksi. Mediamainonnan heikot kasvuennusteet ja talouden yleinen epävarmuus synnyttävät hänen mukaansa odottavan asenteen, jolla on vaikutusta koko media-alan kehitysvauhtiin.

" Vahvojen brandiemme, kilpailukykymme ja hyvän markkina-asemamme ansiosta voimme kuitenkin kasvattaa ja kehittää liiketoimintaamme paremmin kuin toimialalla keskimäärin", Syrjänen toteaa ja arvioi nyt panostusvaiheessa olevien uusien liiketoimintojen tuovan tulosta parin kolmen vuoden kuluttua.

"Arvioimme liikevaihdon kasvavan noin 6 % ja ylittävän selvästi 1,5 miljardia euroa. Liikevoiton ennakoimme olevan viime vuoden tasoa. Tulos ennen satunnaisia eriä jää edellisvuodesta, sillä sijoitustoiminnan tuotot eivät yllä vuoden 2000 poikkeuksellisen hyvälle tasolle."

Syrjänen lisää, että mikäli taloudessa ja ilmoitusmarkkinoilla vallitseva tilanne yhä heikkenee, sillä saattaa olla vaikutusta konsernin talouteen odotettua voimakkaammin.

Strategisista tavoitteista Hannu Syrjänen listaa neljä kovaa k:ta: kannattavuus, kasvu, kansainvälistyminen ja koulutus: "Tavoitteiden saavuttamiseksi SanomaWSOY keskittyy ydinosaamiseensa kehittämällä nykyisiä liiketoimintoja ja laajentumalla uusille liiketoiminta-alueille sekä markkinoille. Konsernissa on myös aloitettu mittavat johdolle ja keskijohdolle suunnatut koulutusohjelmat, joiden opetus edustaa alan kansallista ja kansainvälistä huippua."