SANOMAWSOY:N HALLITUS KOKOONTUU VALITSEMAAN UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous on valinnut toimitusjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramon SanomaWSOY:n hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi 29.3.2001 alkaen. SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtaja, ministeri Aatos Erkko pyysi eroa yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Ministeri Erkko perusteli päätöstään pitkällä, 48 vuoden palvelusajallaan yhtiön vastuullisissa tehtävissä. Erkko jatkaa hallituksen jäsenenä.

HALLITUKSEN UUDEKSI JÄSENEKSI HANNU SYRJÄNEN

SanomaWSOY:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuonna 2000 hallitukseen ovat kuuluneet Aatos Erkko, puheen-johtaja, Esko Koivusalo, varapuheenjohtaja, Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Jaakko Rauramo, Rafaela Seppälä sekä Antero Siljola 18.7.2000 asti. Heidän yhtiöjärjestyksen mukainen toimikautensa päättyy vuoden 2002 yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksesta kesken toimikauden eronneen Antero Siljolan tilalle, hänen jäljellä olevan toimikautensa ajaksi, valittiin Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajiksi valittiin SVH PriceWaterhouse-Coopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT sekä Pekka Nikula, KHT, varatilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT.

Yhtiökokouksen päättämät uudet hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 5.000 euroa, varapuheenjohtaja 4.000 euroa ja jäsenet 3.000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 170 euroa kokoukselta. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

OSINKOA 0.47 EUROA OSAKKEELTA

Yhtiökokous käsitteli yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2000 ja myösi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tarkastetulta tilikaudelta. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa jaetaan 0,47 euroa (2,79 mk) osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2001 ja osinko maksetaan 10.4. 2001.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa esittämät, lähinnä tekniset muutokset yhtiöjärjestykseen.

SanomaWSOY:n hallitus on kokoontunut päättämään yhtiön päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valitun Jaakko Rauramon seuraajasta SanomaWSOY:n toimitusjohtajana. Hallitukselle ehdotetaan Rautakirjan toimitusjohtajan, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Hannu Syrjäsen valitsemista SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi.

Haastattelupyynnöt: Raija Kariola 040-502 4325, Seija Kemppainen 0105 19 5063