Hallituksen osinkoehdotus on 0,47 euroa (0,45 euroa). SanomaWSOY-konsernin liike-vaihto 8,6 (7,9) mrd mk kasvoi 9,6 % ja tulos 822 (656) mmk parani 25,2 %. Liikevoitto 507 (426,2) mmk kasvoi 19 %. ROI 13,8 (12,5) %, ROE 10,6 (9,2) %, EPS 4,00 (3,17) mk, omavaraisuusaste 67,9 (71,0) %. Vuonna 2001 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi yli 9 mrd markan ja liikevoiton arvioidaan olevan vähintään vuoden 2000 tasoa.

SanomaWSOY:n tilinpäätös on laadittu markoissa ja muunnettu euromääräiseksi. Markkamääräiset luvut esitetään suomenkielisessä tilinpäätöstiedotteessa ja euromääräiset englanninkielisessä.

Vuonna 2001 SanomaWSOY:n osavuosikatsaukset annetaan euromääräisinä. Osavuosi-katsaukset julkistetaan 14.5., 13.8. ja 12.11.2001.