WSOY:n sähköisen oppimisen suurhanke, internetissä toimiva Opit-palvelu on avattu. Opit on ensimmäinen yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen tehty oppimisympäristö, jossa on myös laajat sisällöt. Sitä ovat olleet suunnittelemassa oppikirjan tekijät, sähköisen oppimisen, pedagogiikan, multimedian ja tietotekniikan asiantuntijat.

- Sähköisen koulutuksen kehitystä on hidastanut se, että markkinoiden on odotettu syntyvän ilman laajoja oppimateriaaleja. Nyt WSOY, joka on sekä maan suurin oppimateriaali – että multimediakustantaja, on lähtenyt päättäväisesti toteuttamaan sähköistä oppimisympäristöä. Tarkoitus ei ole korvata enempää luokkaopetusta kuin oppikirjaakaan, vaan tarjota niille uusia ulottuvuuksia, WSOY:n toimitusjohtaja Jorma Kaimio sanoo.

Ministeri Olli-Pekka Heinonen avasi eilisessä julkistamistilaisuudessa Opit-palvelun. Hän sanoi uskovansa, että aika on kypsä uudenlaisen oppimisympäristön lanseeraamiselle. - Suomessa koulut on verkotettu hyvin internetiin. Haasteellisempi kysymys onkin ollut se, miten yhdistää tekniikan, multimedian ja pedagogiikan osaaminen saumattomasti toisiinsa ja luoda toimivia sähköisiä oppimisympäristöjä ja sähköisiä oppimateriaaleja.

- Tässä ollaan selvästi luomassa sellaista yhteisöllistä oppimisen ympäristöä, joka parhaimmillaan tukee koulun arkielämän työtä ja parantaa opetuksen ja oppimisen laatua. Koen, että tämänkaltaiset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia myös koulun toiminnallisuuden kehittämiseen.

- Valtiovallan näkökulmasta tämä avaus tulee myös merkittävästi tukemaan kansallisia sivistyspyrkimyksiämme, ministeri Heinonen totesi.

Uudenlaista vuorovaikutusta myös kodin ja koulun välille

Opit-oppimisympäristössä yhdistyvät pedagogisesti laadukkaat oppimateriaalit hakuteoksiin ja muuhun lähdemateriaaliin. Opit on kehitetty vastaamaan koulun nykyisen arjen vaatimuksiin ja tulevaisuuden oppimisen haasteisiin.

Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus, jonka avulla oppimisympäristöä voi käyttää kotona, koulussa tai vaikkapa kirjastossa. Sitä voi hyödyntää oman kouluyhteisön tai kunnan koulutoimen viestintäkanavana ja se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös koulun ja kodin väliseen viestintään. Oppimisympäristön lähtökohtana on vuorovaikutteinen oppimistilanne, jossa tietokone ei korvaa opettajaa eikä luokkatovereita.

Tällä hetkellä Opit-ympäristö sisältää materiaalia projektityöskentelyyn ja erityisesti peruskoulun 3., 4. ja 7. luokan keskeisiä oppiaineita tukevaa materiaalia. Opit on jo käytössä kouluissa Mikkelissä, Turussa ja Tampereella ja palvelun hankinnasta neuvotellaan parhaillaan mm. Normaalikoulujen ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Opit-palvelu tarjotaan kouluille sovellusvuokrausperiaatteella eli ns. ASP-palveluna. Palvelun arvonlisäveroton hinta on lukuvuodessa 95 mk käyttäjää kohti.

Tekninen alusta yhteistyössä Elisan kanssa

Opit-palvelun sisällön ovat tuottaneet yhteistyössä eWSOY ja WSOY:n oppimateriaaliyksikkö.

Oppimisympäristösovellus on kehitetty läheisessä yhteistyössä Elisa Communicationsin kanssa ja perustuu monivuotiseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Elisan tytäryhtiö Datatie Oy vastaa sovelluksen ylläpitopalvelusta ja jatkokehityksestä.

Sisältöjä tuotetaan lisää niin, että vuoteen 2005 mennessä Opit-ympäristön pedagoginen aineisto on laajentunut esikoulusta ammatilliseen opetukseen. Myöhemmin Opit-palvelun kautta on tarkoitus tarjota myös muiden oppimateriaali- ja sisällöntuottajien palveluja ja tuotteita. WSOY tekee sisällön kehityksessä yhteistyötä osakkuusyhtiöidensä Young Digital Polandin ja Everscreen Mediateam Oy:n sekä muiden tuotantotalojen kanssa. Opit-palvelun kautta tulee tilattavaksi mm. WSOY:n tytäryhtiön Docendon sähköisiä tietotekniikkakoulutusmateriaaleja.