SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.3.2001 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven (sisäänkäynnit M1 tai K1) 4. kerroksen A-salissa, osoite: Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 13.15.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 16 ja 17 §:t muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

"16 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta.

17 § Äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määrä-aikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Lisäksi noudatetaan, mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty."

Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainittu hallituksen ehdotus ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön lakiasiainosastolla, Ludviginkatu 6-8, 3. krs, Helsinki, keskiviikosta 21.3.2001 alkaen ja lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Yhtiön painettu vuosikertomus, johon nämä tiedot pääosin sisältyvät, postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 19.3.2001 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Media Company Oy:n tai Oy Devarda Ab:n osakasluetteloon ennen 1.5.1999 tai Werner Söderström Oyj - WSOY:n osakasluetteloon ennen 23.12.1992. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumi-sestaan viimeistään maanantaina 26.3.2001 kello 14.00 mennessä joko puhelimitse 010 519 5055 / Kirsi Vainio, faksitse 010 519 5058 tai sähköpostitse kirsi.vainio@sanomawsoy.fi. Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa faksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen SanomaWSOY, Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2000 jaetaan osinkona 0,47 euroa (2,79 markkaa) osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli tiistaina 3.4.2001 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan tiistaina 10.4.2001.

Helsingissä helmikuun 28 päivänä 2001

SANOMAWSOY OYJ Hallitus