Helsingin käräjäoikeus on tuominnut SanomaWSOY:n tytärkonsernin Sanoma Osakeyhtiön maksamaan Nostokonepalvelu Oy:lle yhteensä 15 miljoonaa markkaa korvauksena taloudellisesta vahingosta sekä Reino ja Toivo Niemiselle kummallekin erikseen 230 000 mk korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Korvaukset liittyvät Helsingin Sanomissa vuosina 1996 ja 1997 julkaistuihin Nostokonepalvelu Oy:tä koskeviin kirjoituksiin.

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen näkemys on, että käräjäoikeuden päätös ei ole Suomen oikeuslaitoksen lopullinen ratkaisu. Korvausten peruste ja määrä poikkeavat hänen käsityksensä mukaan viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä, ja päätöksestä valitetaan hovioikeuteen.

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet