Kaupparekisteri on rekisteröinyt SanomaWSOY:n tytäryhtiöiden sulautumisia koskevat suunnitelmat. Ilmoitus sulautumisista julkaistaan Helsingin Sanomissa 27.4.2001.

SanomaWSOY Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Tiikerijakelu Oy, Kirjatuki Oy ja Sanomain Huoneisto ja Kiinteistöholding Oy allekirjoittivat 15.3.2001 sulautumissuunnitelmat, joiden mukaan Tiikerijakelu Oy, Kirjatuki Oy ja Sanomain Huoneisto ja Kiinteistöholding Oy sulautuvat SanomaWSOY Oyj:öön.

Sulautumissuunnitelmien mukaan tytäryhtiöt sulautuvat emoyhtiöön vastikkeetta varoineen ja velkoineen. Sulautumiset eivät aiheuta muutoksia SanomaWSOY Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Sulautumiset toteutetaan konsernin hallinnon yksinkertaistamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 30.9.2001.

Sulautumisia koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä kuukauden ajan ilmoituksen julkaisemisesta lukien SanomaWSOY Oyj:n pääkonttorissa. Asiakirjoista lähetetään viivytyksettä jäljennös osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Asiakirjajäljennöksiä voi tilata kirjeitse yhtiön pääkonttorista, osoite Ludviginkatu 68, 00130 Helsinki, tai sähköpostitse kirsi.vainio@sanomawsoy.fi.

Osakkeenomistajan, joka osakeyhtiölain 14 luvun 9 §:n 3 momentin mukaisesti vaatii, että sulautumisista olisi päätettävä yhtiökokouksessa, tulee tehdä tästä kirjallinen vaatimus yhtiön pääkonttoriin viimeistään 28.5.2001.