SanomaWSOY:n hallitus on nimittänyt SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi 29.3.2001 alkaen oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Hannu Syrjäsen. SanomaWSOY:n yhtiökokous valitsi tänään toimitusjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramon SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtajaksi 29.3.2001 alkaen. Ministeri Aatos Erkko jatkaa hallituksen jäsenenä.

Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana (Chairman and CEO) vuorineuvos JaakkoRauramo keskittyy SanomaWSOY-konsernin keskeisiin strategisiin kasvu- ja kansainvälis-tymisprojekteihin sekä merkittävien kansainvälisten yhteyksien hoitamiseen.

Toimitusjohtaja Hannu Syrjäsellä (President and COO) on SanomaWSOY-konsernin operatiivinen vastuu. Hänen tehtävänään on myös toimia SanomaWSOY:n tytärkonsernien hallitusten puheenjohtajana. Syrjänen on 29.3.2001 lähtien SanomaWSOY:n hallituksen jäsen.

JAAKKO RAURAMO TOTEUTTI SANOMAWSOY:N

Diplomi-insinööri Jaakko Rauramo (s. 27.11.1941) on tehnyt mittavan työuran Sanoma Osakeyhtiössä ja SanomaWSOY:ssä. Hän tuli Sanomaprintin palvelukseen käyttöinsinööriksi vuonna 1966 Teknillisestä korkeakoulusta valmistuttuaan. Tuotantopäällikön ja kirjapainojohtajan tehtävien jälkeen Rauramo vastasi Sanoma Osakeyhtiön varatoimitusjoh-tajana Sanomalehtiryhmästä, ja vuonna 1984 hänet nimitettiin Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi.

SanomaWSOY-konsernin perustamisen yhteydessä vuonna 1999 Rauramo nimitettiin SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi. Yhdistymisestä lähtien hän on ollut myös SanomaW-SOY:n tytärkonsernien hallitusten puheenjohtaja. Lisäksi hän on mm. Metso Oyj:n ja Svenska Dagbladets AB:n hallitusten jäsen ja Reuters Founders Share Company Limitedin valtuutettu.

Jaakko Rauramo tunnetaan vahvana ja tavoitteellisena johtajana. Hän on sekä visionääri että visioiden toteuttaja. Yli 30-vuotisen työskentelynsä aikana media-alalla hänen kansainväli-nen kontaktiverkostonsa on muodostunut erittäin laajaksi.

HANNU SYRJÄNEN RAKENSI RAUTAKIRJASTA MENESTYVÄN KONSERNIN Oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Hannu Syrjänen (s. 2.10.1951) on toiminut Rautakirjassa vuodesta 1989: varatoimitusjohtajana vuosina 1996-1998 ja toimitusjohtajana vuodesta 1998. Tuona aikana pörssiyhtiö Rautakirjasta on kehittynyt menestyvä, nykyaikainen ja kansainvälinen monialakonserni.

Hannu Syrjäsellä on vankka kokemus johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä useilla median toimialoilla, mm. kustannustoiminnassa, kirjapainotoiminnassa, kirjakaupan, lehtijakelun sekä elokuvan ja viihteen aloilla. Hän on osoittanut vahvaa näyttöä luovana strategioiden toteuttajana ja asetettujen tavoitteiden saavuttajana. Työura on kulkenut Keskon, Lakimiesliiton kustannus Oy:n , Wihuri Oy:n ja TS-Yhtymän kautta Rautakirjaan.

Syrjänen on ollut SanomaWSOY:n johtoryhmän jäsen konsernin perustamisesta lähtien. Lisäksi hän on Helsinki Median hallituksen jäsen ja useiden Rautakirja-konsernin tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja.

AATOS ERKKO, KANSAINVÄLISESTI MERKITTÄVÄ MEDIA-ALAN VAIKUTTAJA

Ministeri Aatos Erkko (s. 16.9.1932) aloitti uransa Sanoma Osakeyhtiössä vuonna 1953 Viikkosanomat-lehden päätoimittajana. Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja hän oli vuosina 1965-1976. Tänä aikana yhtiössä luotiin pohja tulevalle menestykselle panostamalla voimakkaasti mm. tuoteuudistuksiin, tietotekniikkaan, markkinointiin ja koulutukseen. Sanoma Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana Erkko toimi vuodesta 1972.

Ministeri Erkon työuran aikana Sanoma Osakeyhtiön liikevaihto on kasvanut 3,5 mmk:sta 2 742 mmk:aan, Helsingin Sanomista on tullut Pohjoismaiden suurin päivälehti, ja Suomen toiseksi suurimman sanomalehden, Ilta-Sanomien, levikki on yli kolminkertaistunut. Helsinki Median erottaminen vuonna 1994 omaksi yhtiökseen loi uudet edellytykset aikakauslehtien kustantamiselle ja myös uuden valtakunnallisen televisiokanavan perustamiselle.

Rohkeutta ja kaukonäköisyyttä osoitti SanomaWSOY:n perustaminen. Werner Söderström Osakeyhtiön, Sanoma Osakeyhtiön, Helsinki Median sekä kahta jälkimmäistä hallinnoineen Devarda Oy:n yhdistäminen konserniksi oli mittava fuusio, jolla luotiin Pohjoismaiden suurin media-alan pörssiyhtiö, jonka tavoitteena on kansainvälistyä ja kasvaa merkittäväksi myös Euroopan mittakaavassa.

Aatos Erkon omistus SanomaWSOY:n osakkeista on 29,44 % ja äänistä 28,29 %.

Aatos Erkon, Jaakko Rauramon ja Hannu Syrjäsen cv:t ovat SanomaWSOY:n internetsivuilla kohdassa www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat/Yhtiökokous 2001.