Genimap ja TietoEnator -Forest ovat kehittäneet uudentyyppisen paikkatietopalvelun metsäteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Reaaliaikaisesti paikkatietoja hyödyntävä integroitu GIS-ratkaisu käsittää tarvittavat digitaaliset kartta-aineistot, paikkatieto-ohjelmistot sekä metsäteollisuuden että maa- ja metsätalouden erikoisohjelmistot. Uuden palvelun avulla metsäyritykset voivat käsitellä nykyistä paremmin tietoja esimerkiksi hakkuu- ja suojelualueistaan sekä tuotannostaan eri puolilla maailmaa.

Uutta pavelukonseptia markkinoidaan sekä kotimaisille että kansainvälisille metsäteollisuuden yrityksille. TietoEnator Oyj Forest ja Genimap Oy arvioivat kansainvälisten paikkatietoa hyödyntävien metsäteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden markkinoiden kasvavan voimakkaasti lähivuosina.