SWelcomin Elokuvakanava ja CANAL+ aloittavat yhteistyössä maanpäällisessä digitaalisessa verkossa jaettavien maksu-tv-kanaviensa lähetystoiminnan 27.8.2001 katsojille maksuttomilla, ohjelmistoa esittelevillä lähetyksillä. Päätös maksullisen ohjelmiston mahdollisesta aloittamisajankohdasta tehdään myöhemmin.

Telehallintokeskuksen kesällä antaman lausunnon mukaan alueelliset televisiokanavat ja valtakunnalliset maksulliset kanavat eivät kuulu kaapeli-tv-verkkojen ns. jakeluvelvoitteen piiriin. Alueellisten ja maksullisten kanavien on tämän vuoksi sovittava erikseen kaapeli-tv-yhtiöiden kanssa kanavien jakelusta ja siitä mahdollisesti maksettavasta korvauksesta. Korvaus saattaisi muuttaa maksu-tv-toiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ratkaisevasti. 27.8.2001 käynnistyvät digitaaliset tv-lähetykset kattavat vuoden loppuun mennessä alueen, jolla asuu noin 70 % väestöstä. Alueen noin 1,5 miljoonasta tv-taloudesta yli puolet on kytketty kaapeli-tv-verkkoihin.

SWelcom, CANAL+ ja WSOY toteavat, että sitoutuminen maksu-tv-toiminnan aloittamiseen ei tässä tilanteessa ole vielä mahdollista. WSOY ei aloita Koulukanavan toimintaa tässä vaiheessa. SWelcom ja CANAL+ tekevät päätöksen lähetystoiminnan mahdollisesta jatkamisesta marraskuun loppuun mennessä. SWelcom-konserniin kuuluvan Nelosen digitaaliset lähetykset alkavat suunnitellulla tavalla 27.8.2001. SWelcom on lisäksi osakkaana toimintansa käynnistävässä Urheilukanavassa.

Lähetystoiminnan käynnistyessä 27.8.2001 Suomessa ei vielä ole tarjolla toimijoiden suositusten mukaisia digitaalisia vastaanottimia. Tarjolla olevilla digiboxeilla ei ole mahdollista käyttää esimerkiksi sähköisen ohjelmaoppaan tai digitaalisen teksti-tv:n palveluita eikä vuorovaikutteisia palveluita. Myös ohjelmien tekstitys jouduttaneen hoitamaan tilapäisratkaisuin. Laitetilannetta vaikeuttaa lisäksi se, että kaapeli-tv-verkoissa käytettävät vastaanottimet eivät toimi niiden ulkopuolella ja päinvastoin. WSOY avaa Opit-palvelun internetissä

Edellä mainitun kaapeli-tv-jakelua koskevan rajoituksen sekä vuorovaikutteiseen toimintaan soveltuvien digitaalisten vastaanottimien tuntuvan viivästymisen vuoksi WSOY katsoo, ettei Koulukanavan käynnistämiselle tässä tilanteessa ole edellytyksiä, ja WSOY:n kehittämä sähköinen Opit-palvelu avataan internetissä. Koska kanava olisi toimiluvan mukaisesti käynnistettävä 31.8.2001 mennessä, toimilupa raukeaa. Mikäli toimintaedellytykset merkittävästi paranevat, WSOY harkitsee Opitin digi-tv-jakelua ja uuden toimiluvan hakemista myöhemmin.

Opit on peruskouluihin, lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen suunnattu

henkilökohtainen, vuorovaikutteisia oppimateriaaleja ja sähköisen oppimisympäristön sisältävä palvelukokonaisuus.

Lisätietoja antavat:

SWelcom: Projektijohtaja Merja Rinne, Elokuvakanava, p. 0107 07 7090

CANAL+: Country Manager Jarkko Nordlund, p. 4133 2321

WSOY: Johtaja Mikko Laine, eWSOY, gsm 0400 806 903

SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet