Aku Ankan toimitus on saanut Vuoden kielihelmi -palkinnon. Tunnustuksen antajan, Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen mukaan toimitus pitää kiitettävästi huolta lehden kielen tasosta.

Aku Ankan sivuilla käytetään palkitsijoiden mielestä suomen kieltä esimerkillisen luovasti ja persoonallisesti koko kielen ilmaisuvaroja hyödyntäen. Huolellisesti harkittuja ovat paitsi nimet ja sanonnat myös aivan tavallinen replikointi.

Vuoden 2001 kielihelmi -palkinnolla suomen kielen laitos haluaa nostaa esiin sen arvokkaan työn, jota Aku Ankan toimittajat ovat tehneet suomalaislasten ja aikuistenkin kielitajun kehittäjänä.