SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtaja, ministeri Aatos Erkko on hetki sitten puheenvuorossaan varsinaiselle yhtiökokoukselle pyytänyt eroa yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä tästä päivästä alkaen. Samalla hän ilmoitti jatkavansa hallituksen jäsenenä. Ministeri Erkko perusteli päätöstään erityisen pitkällä palvelusajallaan yhtiön vastuullisissa tehtävissä - tänä vuonna yhtäjaksoisesti 48 vuotta.

SanomaWSOY:n hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi yhtiökokous valitsi toimitusjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramon.

Yhtiökokous Helsingissä, Finlandiatalossa jatkuu edelleen. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallitukselle ehdotetaan Rautakirjan toimitusjohtajan, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Hannu Syrjäsen valitsemista SanomaWSOY:n toimitusjohtajaksi.