WSOY:n pääjohtaja Antero Siljola (57) on ilmoittanut eroavansa Werner Söderström Osakeyhtiön pääjohtajan ja SanomaWSOY:n toimitusjohtajan sijaisen tehtävistä. Hän on ilmoittanut eroavansa myös SanomaWSOY Oyj:n ja Rautakirja Oyj:n hallituksesta sekä näiden konsernien tytäryhtiöiden hallituksista.

WSOY:n pääjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja Jorma Kaimio, toimii toistaiseksi WSOY:n toimitusjohtajana. SanomaWSOY:n hallitus, jonka tehtävänä on konsernin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti nimittää WSOY:n toimitusjohtaja ja hänen varamiehensä, käsittelee seuraajakysymystä kokouksessaan 16.8.2000.

Siljola perustelee eroaan halulla vapauttaa SanomaWSOY rasitteesta, joksi hänen arvopaperimarkkinalain rikkomisesta saamansa rangaistus saattaisi pörssiyhtiölle muodostua.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 30.6.2000 Siljolan neljästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä yhteiseen sakkorangaistukseen, joka oli yhteensä 125 520 markkaa. Käräjäoikeus katsoi, että Siljola WSOY:n hallituksen jäsenenä ja pääjohtajana sekä Rautakirja Oyj:n hallituksen jäsenenä oli vuosina 1996, 1997 ja 1998 rikkonut arvopaperimarkkinalain 5 luvun 1 pykälää antamalla toimeksiannon ostaa näiden yhtiöiden osakkeita.

Siljola osti WSOY:n B-osakkeita syyskuussa 1996 ja lokakuussa 1997 yhteensä 450 kappaletta 69 300 markalla ja Rautakirjan B-osakkeita lokakuussa 1997 ja helmikuussa 1998 yhteensä 375 kappaletta 149 250 markalla. Osakkeet ovat edelleen Siljolan omistuksessa.

Antero Siljola tuli WSOY:n pääjohtajaksi vuonna 1987 toimittuaan sitä ennen Rautakirjan toimitusjohtajana. SanomaWSOY:n hallituksen jäsenenä ja yhtiön toimitusjohtajan sijaisena Antero Siljola on toiminut 1.5. 1999 lähtien.

SanomaWSOY:n johto antaa asiasta mahdollisia lisäkommentteja vasta sen jälkeen, kun seuraajakysymystä on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 16.8.2000.