Organisoinnilla vauhtia kasvuun ja kansainvälistymiseen

SanomaWSOY muodostaa nykyisistä liiketoiminnoistaan kaksi uutta tytärkonsernia, joista toinen keskittyy sähköiseen ja uuteen mediaan ja toinen aikakauslehtikustantamiseen.

SanomaWSOY organisoi konsernin strategisesti keskeiset sähköisen median ja uuden median liiketoiminnot ja kehityshankkeet itsenäiseen tytärkonserniin. Järjestelyn tavoitteena on ensi sijassa vahvistaa molempien sektoreiden kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä ja hyödyntää tehokkaasti konsernin sisäiset synergiaedut. Samalla koordinoidaan tärkeät kehitysinvestoinnit ja kohdennetaan keskeiset uuden ja perinteisen sähköisen median henkilöresurssit strategisiin kehitysprosesseihin.

Perustettavaan sähköisen median tytärkonserniin siirretään Helsinki Median televisiotoiminta (Nelonen), kaapelitelevisiotoiminta (HTV) ja digitaalitelevisiohankkeet. Konsernin kehitysprojekteista uuteen yhtiöön siirretään internethanke Lumeveräjä ja mobiiliportaalitoiminta (Swwap). Helsinki Mediasta yhtiöön tulevat lisäksi video- ja äänituotantoon erikoistunut Tuotantotalo Werne, videomonistukseen ja cd-tuotantoon keskittynyt Måndag sekä internetratkaisuihin erikoistunut iMedia-yksikkö. Uusi rakenne luo hyvän pohjan uusille yhteistyömuodoille toiminnan kehittyessä ja kasvaessa.

"Organisoinnin tuloksena SanomaWSOY-konserniin syntyy merkittävä uuden ja sähköisen median sektori. Sen ainutkertaisen laadukkaalla osaamisella on hyvä ja maailmanlaajuinenkin markkinapotentiaali", sanoo SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Jaakko Rauramo. "Järjestely myös vahvistaa Helsinki Median mahdollisuuksia keskittyä ydinliiketoimintaansa aikakauslehtikustantajana ja suunnata voimavaroja entistä tehokkaammin kansainvälistymiseen ja uusiin kehityshankkeisiin."

Uuden sähköisen median sektorin liikevaihdon arvoidaan olevan tänä vuonna lähes 500 miljoonaa markkaa ja Helsinki Median liikevaihdon noin 920 miljoonaa markkaa.

Uuden sähköisen median konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty Helsinki Median nykyinen toimitusjohtaja DI Tapio Kallioja, joka on ollut yhtiön toimitusjohtajana sen perustamisesta alkaen eli vuodesta 1993. Helsinki Median toimitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty VTK Eija Ailasmaa, joka on ollut Helsinki Median varatoimitusjohtaja vuodesta 1998.

Molemmat tytärkonsernit aloittavat operatiivisen toimintansa 1.7.2000.

SUOMEN JOHTAVA UUDEN JA SÄHKÖISEN MEDIAN YHTIÖ, SUOMEN JOHTAVA AIKAKAUSLEHTIKUSTANTAJA

Helsinki Media on liikevaihdoltaan ja levikiltään Suomen suurin aikakauslehtikustantaja ja markkinajohtaja mm. naisten- ja perhelehtien, sarjakuvalehtien sekä tietotekniikan ammatti- ja kuluttajalehtien kustantajana. Lisäksi se kustantaa lasten ja nuorten satu- ja sarjakuvahahmoihin perustuvia kirjoja. Se on myös johtava yritysjulkaisujen ja yrityshakemistojen kustantaja. Yhtiöllä on kustannustoimintaa myös Ruotsissa.

Uuden sähköisen median tytärkonserniin kuuluva Nelonen on nopeasti saavuttanut hyvän aseman Suomen mainostelevisiomarkkinoilla erityisesti aktiivisen kaupunkiväestön keskuudessa. Nelosen liikevaihto vuonna 1999 kasvoi 49 % edellisvuodesta. Kanavan toimilupa on voimassa vuoteen 2006 asti ja Neloselle on myös myönnetty digitaalitelevisiotoimilupa. Uusi digitaalinen elokuvakanava käynnistyy elokuussa 2001. Helsinki Televisio (HTV) puolestaan on Suomen suurin kaapeli-tv-operaattori; sen verkkoon oli maaliskuun lopussa kytketty 205 000 taloutta. HTV:n verkko on kokonaan digitalisoitu ja kaksisuuntainen tämän vuoden loppuun mennessä. Kaapeli-internetkäyttäjiä on jo noin 4 000.

Lokakuussa 1999 julkistettu internethanke Lumeveräjä yhtenäistää konsernin eri internetpalvelujen tekniset ympäristöt sisältötuotanto-, asiakas, mainos- ja kauppapaikkajärjestelmissä. SanomaWSOY perusti maaliskuussa uuden mobiiliportaaliyhtiön, Swwap Oy:n, laajentamaan sisältötuotteidensa jakelun nopeasti kasvaviin mobiiliverkkoihin. Operaattoreista riippumattoman, avoimen mobiiliportaalin ensimmäinen versio tulee koekäyttöön kesällä 2000.

Tiedotustilaisuus asiasta järjestetään keskiviikkona 17.5.2000 klo 13.30 Sanomatalon auditoriossa, Töölönlahdenkatu 2.

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt SanomaWSOY:n Sijoittajasuhteet ja konserniviestinnän kautta, puhelin 0105 19 5062.

SANOMAWSOY OYJ

Raija Kariola johtaja sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet