SanomaWSOY Oyj:n osakkeiden splittaus ja osakepääoman korotus rahastoannilla on 9.5. merkitty kaupparekisteriin. Uudet nimellisarvottomat osakkeet tulevat pörssilistalle 10.5.2000 alkaen.

SanomaWSOY Oyj:n yhtiökokous 18.4.2000 päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää siten, että jokainen osake jaetaan neljäksi osakkeeksi. Osakkeiden määrä lisättiin 36.380.399 osakkeesta 145.521.596 osakkeeseen siten, että kunkin osakkeen nimellisarvo alennettiin 10 markasta 2 markkaan 50 penniin.

SanomaWSOY:n osakkeiden lukumäärät splitin jälkeen ovat: SWSAV 23.220.492 kappaletta SWSBV 122.301.104 kappaletta Kummankin osakkeen pörssierä on 10 kappaletta.

Yhtiön osakepääoma muutettiin euromääräiseksi. Lisäksi yhtiö luopui osakkeen nimellisarvosta ja korotti osakepääomaa 1.386.847,56 euron määräisellä rahastoannilla 62.574.286,28 euroon siirtämällä korotusta vastaavan määrän ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa ei annettu uusia osakkeita. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen, nimellisarvosta luopumisen ja rahastoannin jälkeen yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 43 senttiä.

Osakkeiden splittaus, niiden muuttaminen nimellisarvottomiksi ja rahastoanti merkittiin kaupparekisteriin 9.5.2000. Uudet osakkeet ovat Helsingin Pörssin HETI-kaupankäyntijärjestelmässä 10.5.2000 alkaen.

SANOMAWSOY OYJ

Raija Kariola johtaja sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet