Sanoma-WSOY Oyj:n hallitus on hyväksynyt Oy Asipex Ab:n(Aatos Erkon sijoitusyhtiö), Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän esittämät vaatimukset Sanoma-WSOY Oyj:n A-osakkeiden muunnosta Sanoma-WSOY Oyj:n B-osakkeiksi seuraavasti:


Oy Asipex Ab, 150.701 osaketta
Robin Langenskiöld, 23.035 osaketta
Rafaela Seppälä, 23.036 osaketta

Muunto liittyy sulautumisen yhteydessä sovittuihin, Sanoma Osakeyhtiön perinteisten henkilöomistajien äänivallan vähentämiseen tähtääviin järjestelyihin, joista tiedotettiin 15.5.1998.

Kokonaisosakemäärät muunnon jälkeen:

A-osakkeita 5.805.123 kappaletta, joilla ääniä 116.102.460. B-osakkeita 30.575.276 kappaletta, joilla ääniä 30.575.276. Kokonaisosakemäärä ennallaan, 36.380.399 kappaletta, kokonaisäänimäärä on 146.677.736.

A-osakkeella on 20 ääntä ja B-osakkeella yksi ääni. Muunto on mahdollinen omistajan sitä vaatiessa yhtiöjärjestyksen sallimissa osakelajien vähimmäis- ja enimmäismäärissä. A-sarjan osake muuntuu B-sarjan osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua, jolloin siitä tiedotetaan erikseen.


Mainittujen henkilöomistajien osake- ja äänimäärät muunnon jälkeen:

A-osake

B-osake

ääniä

osuus äänivallasta

osuus osakkeista

Aatos Erkko ja Oy Asipex Ab

1.620.204

9.088.680

41.492.760

28,29 %

29,44 %

Robin Langenskiöld

279.901

1.644.428

7.242.448

4,94 %

5,29 %

Rafaela Seppälä

279.900

1.644.429

7.242.429

4,94 %

5,29 %

Järjestelyyn liittyen Patricia Seppälä on ilmoittanut lahjoittavansa perustamalleen säätiölle, joka ei tule olemaan hänen määräysvallassaan, 63.437 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 4 kappaletta B-sarjan osakkeita.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet