SanomaWSOY:n hallitus on päättänyt esittää 18.4.2000 koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaan yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi:

1. Hallituksen ehdotus osakkeiden lukumäärän lisäämisestä siten, että jokainen nykyinen osake jaetaan neljäksi osakkeeksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää 36.380.399 osakkeesta 145.521.596 osakkeeseen siten, että kunkin osakkeen nimellisarvo alennetaan kymmenestä (10) markasta kahteen (2) markkaan viiteenkymmeneen (50) penniin. Nimellisarvon alentamisen jälkeen A-sarjan osakkeita on 24.007.580 kappaletta ja B-sarjan osakkeita on 121.514.016 kappaletta.

2. Hallituksen ehdotus päätöksiksi osakepääoman ilmoittamisesta euromääräisenä, osakkeen nimellisarvosta luopumisesta ja osakepääoman korottamisesta rahastoannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön osakepääoman euromääräiseksi, luopua osakkeen nimellisarvosta ja korottaa osakepääomaa 1.386.847,56 euron määräisellä rahastoannilla 62.574.286,28 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen, nimellisarvosta luopumisen ja rahastoannin jälkeen yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 43 senttiä.

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 ja 4 §:t kuulumaan seuraavasti:

"1 § Yhtiön toiminimi on SanomaWSOY Oyj, ruotsiksi SanomaWSOY Abp ja englanniksi SanomaWSOY Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

4 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentämiljoonaa (50.000.000) euroa ja enimmäispääoma kaksisataamiljoonaa (200.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön osakkeista voi olla sarjaan A kuuluvia enintään 80.000.000 kappaletta sekä sarjaan B kuuluvia vähintään 100.202.620 kappaletta ja enintään 480.000.000 kappaletta."

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet