SanomaWSOY:n liikevaihto oli 4 131,8 (3 692,2) mmk eli 694,9 (621,0) milj. euroa, kasvua 11,9 %. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 541,1 (314,4) mmk eli 91,0 (52,9) milj. euroa, kasvua 72,1 %. Tulos/osake oli 2,77 (1,52) mk eli 0,47 (0,26) euroa, kasvua 81,8 %. Oma pääoma/osake oli 33,85 (31,81) mk eli 5,69 (5,36) euroa, kasvua 6,1 %. Omavaraisuusaste oli 70,6 (69,6) %.

SanomaWSOY-konserniin kuuluvat tytärkonsernit Helsinki Media, Sanoma, WSOY ja Helsingin Pörssissä noteerattava Rautakirja, jonka osakekannasta SanomaWSOY omistaa 54,7 prosenttia. Lokakuun alussa aloittaa juridisen toimintansa uusi sähköisen viestinnän tytärkonserni, johon liitetään Helsinki Median televisio- ja muu sähköinen toiminta sekä SanomaWSOY:n emoyhtiön sähköisen median hankkeet. Samana ajankohtana juridisen toimintansa aloittaa myös uusi Helsinki Media -tytärkonserni, joka keskittyy aikakauslehtikustantamiseen.

LIIKEVAIHTO

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta noin 12 %, 4 131,8 (3 692,2) mmk:aan. Kaikki tytärkonsernit kasvattivat liikevaihtoaan. Voimakkainta liikevaihdon lisäys oli Nelosen vauhdittamana Helsinki Mediassa. Myös Rautakirjan liikevaihto kasvoi selvästi. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi noin 10 %.

TULOS

SanomaWSOY:n voitto ennen satunnaiseriä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 541,1 (314,4) mmk eli 72 % parempi kuin vuotta aiemmin. Merkittävä tulosparannus johtui ennen kaikkea sijoitustoiminnan erinomaisesta tuloksesta. Katsauskauden poistot kasvoivat edellisestä vuodesta yli 31 mmk, ja kuluiksi kirjatut kehityspanokset olivat noin 55 mmk, kun ne edellisenä vuonna olivat noin 27 mmk. Tytärkonserneista eniten tulostaan kohensivat Helsinki Media ja Rautakirja. Konsernin liikevoitto kasvoi 32 %, 203,7 (154,2) mmk:aan. Tulos osaketta kohti nousi 2,77 (1,52) mk:aan.

MARKKINATILANNE

Suomen kansantalous jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ennusteiden mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna noin 5 %. Kotitalouksien ja yritysten luottamus talousnäkymiin on pysynyt hyvänä. Kaupan alalla ensimmäinen vuosipuolisko käynnistyi viime vuotta paremmin ja suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan myös loppuvuonna.

Mainontaan käytetty markkamäärä Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa ennustettua voimakkaammin ja mainonnan kokonaisarvo nousi 7,7 %. Sanomalehtien asema keskeisenä mainosvälineenä vahvistui edelleen: ilmoitustuotot kasvoivat 8,5 %. Myös aikakauslehtimainonnan kasvu voimistui ja oli 7,1 %. Tv-mainonta lisääntyi 4,4 %.

KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

SanomaWSOY-konserni päätti toukokuussa muodostaa kaksi uutta tytärkonsernia, joista toinen keskittyy sähköiseen mediaan ja toinen aikakauslehtikustantamiseen. Uuden sähköisen median tytärkonserniin siirtyvät Helsinki Median televisiotoiminta (Nelonen), kaapelitelevisiotoiminta (HTV) ja digitaalitelevisiohanke. SanomaWSOY:n kehityshankkeista uuteen yhtiöön tulevat internetportaali Lumeveräjä ja mobiiliportaalitoiminta (Swwap). Lisäksi yhtiöön siirtyvät Helsinki Mediasta video- ja äänituotantoyhtiö Tuotantotalo Werne, videomonistukseen ja cd-tuotantoon erikoistunut Måndag sekä internetsivujen tuottaja iMedia-yksikkö.

Järjestelyn seurauksena syntyvä toinen tytärkonserni, uusi Helsinki Media keskittyy ydinliiketoimintaansa, aikakauslehtikustantamiseen. Se on liikevaihdoltaan Suomen suurin aikakauslehtikustantaja ja johtava kohderyhmäkustantaja.

Uudet tytärkonsernit aloittivat operatiivisen toimintansa uudella rakenteella heinäkuun alussa, mutta juridisesti yhtiöt syntyvät 1.10.2000.

Kesäkuussa Swwap Oy avasi avoimen 2ndhead-nimisen mobiiliportaalin. Portaalin ensimmäisen version palvelutarjonta sisältää mm. uutisia, urheilutuloksia, osakekurssitietoja ja karttoja. Sisällöntuottajia oli alkuvaiheessa yli 30, joista 10 konsernin omia. Tavoitteena on, että yhteistyökumppanien määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa useilla kymmenillä. WSOY muodostaa tietotekniikan kustantamiseen uuden toiminnallisen kokonaisuuden, Docendo Groupin. Ryhmään kuuluvat Teknolit Oy ja konserniin maaliskuussa hankittu ruotsalainen Docendo Läromedel AB. Docendo Groupin pro forma -liikevaihto vuonna 1999 oli 77 miljoonaa markkaa, ja sen palveluksessa on 90 henkilöä.

Toukokuussa Rautakirjan tytäryhtiö Eurostrada Oy ja Neste Markkinointi Oy allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Motorest-taukopaikat siirtyvät Eurostradalle asteittain vuoden 2003 loppuun mennessä. Yhtiöt perustivat taukopaikkatoimintaa hoitamaan uuden yhtiön, Foodstop Oy:n, josta Eurostrada omistaa 99 prosenttia.

SanomaWSOY:n omistus norjalaisesta A-pressen ASA:sta oli katsauskauden päättyessä 29,7 prosenttia.

Heinäkuun 18. päivänä WSOY:n pääjohtaja ja SanomaWSOY:n toimitusjohtajan sijainen Antero Siljola ilmoitti eroavansa tehtävistään sekä SanomaWSOY Oyj:n, Rautakirja Oyj:n ja tytäryhtiöiden hallituksista. WSOY:n pääjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja Jorma Kaimio, toimii toistaiseksi WSOY:n toimitusjohtajana.

TASE

SanomaWSOY:n konsernitase oli kesäkuun lopussa 8 063,3 mmk eli 487,2 mmk suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Konsernin oma pääoma oli 4 683,5 (4 411,0) mmk. Omavaraisuusaste oli 70,6 (69,6) prosenttia ja oma pääoma osaketta kohden 33,85 (31,89) mk.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 443,1 (900,5) mmk. Suurimmat investoinnit kohdistuivat WSOY:n Docendo Läromedel -kauppaan sekä Sanoma-konsernin lehtipainojen uudistamiseen ja osakekauppoihin. Sanoma hankki omistukseensa enemmistön Imatran alueella ilmestyvästä Uutisvuoksi-lehdestä sekä 10,4 prosentin ääniosuuden Esan Kirjapaino Oy:n omistajayhtiön Top Pressin osakkeista.

RAHOITUSASEMA

SanomaWSOY-konsernin rahoitusasema on vahva. Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 1 796,4 (2 158,4) mmk. Niiden käypä arvo oli 2 253,8 mmk. Korollinen vieras pääoma oli 609,3 (387,0) mmk.

OSAKKEET

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2000 päätti lisätä osakkeiden lukumäärää siten, että jokainen osake jaetaan neljäksi osakkeeksi. Muutos tuli voimaan 10. toukokuuta. Osakkeiden jaon ja pääomistajien huhtikuussa tekemän osakemuunnon seurauksena A-sarjan osakkeita on 23 220 492 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 122 301 104 kappaletta. Konsernin hallussa on Tiikerijakelu Oy:n omistamana 7 187 276 B-osaketta.

Yhtiökokous päätti myös yhtiön osakepääoman muuttamisesta euromääräiseksi, osakkeen nimellisarvosta luopumisesta sekä osakepääoman korottamisesta rahastoannilla.

SanomaWSOY:n A-osakkeita vaihtui vuoden ensimmäisellä puoliskolla 61 604 kappaletta ja B-osakkeita 1 283 302 kappaletta. Osakkeiden jaolla oikaistut keskikurssit olivat A-osakkeella 18,41 euroa (109,49 mk) ja B-osakkeella 17,20 euroa (102,30 mk). Vastaavalla tavalla laskettu A-osakkeen ylin kurssi oli 21,88 euroa (130,13 mk) ja alin 13,00 euroa (77,32 mk). B-osakkeen ylin kurssi oli 21,00 euroa (124,90 mk) ja alin kurssi 12,50 euroa (74,34 mk). Kaikkiaan pörssivaihto oli 72,3 miljoonaa euroa (428,2 mmk). SanomaWSOY:n markkina-arvo oli kesäkuun lopussa, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettynä, 2 406,2 miljoonaa euroa (14 306,7 mmk).

HENKILÖSTÖ

SanomaWSOY-konsernin eri yhtiöihin oli tammi-kesäkuussa työsuhteessa keskimäärin 13 161 (12 428) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen vahvuus kokopäivätoimisiksi muunnettuna oli 10 165 (9 612).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Suomen bruttokansantuote kasvaa ennusteiden mukaan vuonna 2000 voimakkaasti, mikä vaikuttaa myönteisesti mainonnan määrän kehittymiseen. Luottamus tuleviin talousnäkymiin on vahva. Kokonaisuutena kansantalouden suhdannevaihe on SanomaWSOY:n kannalta myönteinen, vaikka vaikutukset eri toimialoillamme vaihtelevat.

Vuoden 2000 ensimmäisen kuuden kuukauden kehityksen ja talousnäkymien perusteella ennakoimme konsernin koko vuoden liikevaihdon kasvavan noin 8 600 miljoonaan markkaan eli hieman alkuvuoden arviotamme enemmän.

Konsernimme omaksuman tavan mukaisesti merkittävätkin kehityspanokset käsitellään suoraan kuluina. Kehityspanosten tulosta rasittavasta vaikutuksesta huolimatta sekä liikevoitto että tulos ennen satunnaisia eriä kasvavat arviomme mukaan vuonna 2000 selvästi edellisvuodesta.

SanomaWSOY:n uusmediastrategia perustuu neljään tukijalkaan, jotka ovat langattomat ja kiinteät verkot sekä kaapeli-tv- ja digi-tv-toiminta. Oleellinen osa niistä on keskitetty uuteen sähköisen viestinnän tytärkonserniin. Lisäksi kaikilla muilla tytärkonserneilla on mittavia uusmediahankkeita.

SanomaWSOY-konserni on Suomen markkinoilla ylivoimainen sisällöntuottaja ja alansa markkinajohtaja. Konsernilla on yli kaksi miljoonaa rekisteröityä asiakasta. Merkittävät resurssit ja vahva kassavirta antavat hyvät edellytykset kehittää näitä vahvuuksia edelleen strategiamme mukaisesti.

Pitkän aikavälin kasvutavoitteemme sisältää näkemyksen, että liikevaihto nousee luonnollisen kasvun ja uuden liiketoiminnan kehittämisen lisäksi yritysostojen kautta. Perinteisissä liiketoiminnoissa kasvua haetaan ennen kaikkea kansainvälistymällä. Uuden median palveluissa ja sovelluksissa tavoitteenamme on markkinajohtajuus valituilla markkinoilla.

HELSINKI MEDIA

Aikakauslehtien kustantaminen ja sähköinen viestintä. Operatiivisesti toimialat ovat nyt kahdessa uudessa tytärkonsernissa.

Helsinki Media -konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 23 % ja oli 702,3 (569,5) mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on otettu huomioon Tuotantotalo Wernen siirtyminen 1.5.1999 Helsinki Medialle, kasvoi 21 %. Merkittävin liikevaihdon lisäys - yli 60 % - tuli edelleen Nelosesta, jonka mainosajan myynti kasvoi markkinakasvua nopeammin. Myös kanavan katseluosuus oli yhä nousussa.

Liiketappion nopea pieneminen jatkui, mihin vaikutti Nelosen ja osakkuusyhtiö Hansaprintin kannattavuuden paraneminen. Liiketappio oli 10,4 (53,7) mmk.

Lehtien tilaustuotot ja ilmoitusmyynti kehittyivät myönteisesti. Helsinki Median aikakauslehtimainonnan kasvu oli kaksinkertainen verrattuna markkinakasvuun. Myös kirjamyynti kasvoi. Painotoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiö Hansaprintin toiminta sujui positiivisesti.

Helsinki Media panosti vuonna 1999 markkinoille tuotuihin tuotteisiin. Cosmopolitanin levikkikasvu jatkui yhä nopeana. Miesten elämäntapalehti MG ja Suomen suurimmaksi tietotekniikkalehdeksi kasvanut ITviikko puolestaan lisäsivät ilmoitusmyyntiään. Panostusvaiheessa olivat lisäksi Glorian ruoka&viini sekä nuorille tytöille suunnattu Sisters Club -kirjakerho sekä katsauskaudella, touko- ja kesäkuussa, markkinoille tuodut pienten lasten Lego-kirjakerho ja eurooppalaisiin autoihin keskittyvä GTI-Magazine.

Helsinki Median investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 30,2 (170,9) mmk. Suurimmat investoinnit kohdistuivat HTV:n kaapeliverkkoon ja kaapelimodeemeihin sekä Tuotantotalo Wernen kalustoon.

HTV:n kaapeliverkkoon oli katsauskauden päättyessä kytketty 206 000 taloutta, joista digitalisoituja 154 000. HTV:n verkko on kokonaan digitalisoitu ja kaksisuuntainen vuoden 2000 loppuun mennessä. Digitalisoinnin mahdollistama kaapeli-tv-internet-toiminta on käynnistynyt, ja kaapelimodeemeja oli kesäkuun lopussa 5 800 asiakkaalla.

Helsinki Media -konserni jakautui operatiivisesti 1.7.2000 alkaen, ja SanomaWSOY:lle muodostettiin kaksi uutta tytärkonsernia. Juridisesti yhtiöt aloittavat toimintansa 1.10.2000, josta lähtien niiden luvut raportoidaan erillisinä. Uuden sähköisen median tytärkonsernin toimitusjohtajaksi tulee Helsinki Median nykyinen toimitusjohtaja Tapio Kallioja. Aikakauslehtikustantamiseen keskittyvän uuden Helsinki Median toimitusjohtajaksi tulee yhtiön nykyinen varatoimitusjohtaja Eija Ailasmaa.

Helsinki Median koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kehittyvän myönteisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 15 % ja tuloksen paranevan selvästi.

Aikakauslehtikustantamisen liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2000 kasvavan edellisvuodesta 8 % lanseerausvaiheessa olevien uusien lehtien ansiosta. Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 900 miljoonaa markkaa. Myös toiminnan kannattavuuden odotetaan hieman parantuvan edellisvuotisesta.

Uuden sähköisen median tytärkonsernin koko vuoden liikevaihdoksi ennakoidaan lähes 500 miljoonaa markkaa. Nelosen liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuodesta noin 40 % ja tuloksen paranevan selvästi. Nelosen hyvä tuloskehitys kompensoi uusien liiketoimintojen kehittämiseen käytettäviä, kuluiksi kirjattavia panoksia, joten konsernin koko vuoden liiketappioksi arvioidaan noin 90 miljoonaa markkaa.

Syyskuussa 2001 käynnistyviin digitaalitelevisiolähetyksiin panostetaan Nelosen, uuden digitaalisen elokuvakanavan ja osakkuusyhtiö Suomen Urheilutelevisio Oy:n kautta. Sähköisen median yhtiöön siirtyvän mobiiliportaaliyhtiö Swwap Oy:n liiketoiminnan odotetaan kasvavan nopeasti uusien verkkoteknologioiden tullessa käyttöön ensi vuoden aikana. Tavoitteena on myös 2ndhead-konseptin kansainvälistäminen lähitulevaisuudessa.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen, taloustieto- ja uusmediakustantaminen.

Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6 % ja oli 1 357,1 (1 285,6) mmk. Liikevaihdon kasvun taustalla oli erityisesti Helsingin Sanomien ilmoitusmyynnin hyvä kehitys. Myös Taloussanomat, Uutistoimisto Startel sekä Esmerk Oy lisäsivät konsernin liikevaihtoa. Liikevoitto nousi 166,8 (151,3) mmk:aan. Rautakirjan tulososuus liikevoitosta oli 15,1 (11,1) mmk.

Sanoman kokonaisinvestoinnit olivat 210,3 (493,5) mmk. Määrään sisältyy mm. painon investointeja nelivärisyyden lisäämiseksi, osakehankintoja oman toimialan yhtiöistä sekä tuotantokiinteistön osto Kouvolassa. Osa investoinneista kohdistuu Vantaan Sanomalan kahden painokoneen uusintainvestointiin. Helmikuussa tehty investointipäätös on osa laajempaa vuosina 1999 - 2003 toteutettavaa ohjelmaa, jossa Sanomalan koko tuotantoprosessi uusitaan.

Sanoma hankki toukokuussa 10,4 %:n ääniosuuden Esan Kirjapaino Oy:n omistajayhtiön Top Pressin osakkeista ja myi Esan Kirjapainolle kaksi paikallislehteä. Niin ikään toukokuussa Sanoma osti enemmistön Imatran alueella ilmestyvästä Uutisvuoksi-lehdestä.

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen -toimialaan kuuluvan Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihto ja liikevoitto paranivat. Lehden ilmoitusliikevaihdon kasvu jatkui markkinakasvua voimakkaampana, ja Helsingin Sanomien asema Suomen suurimpana mainosvälineenä vahvistui. Alkuvuoden lievä levikin lasku jatkui myös toisella neljänneksellä. Kesäkuun lopussa Helsingin Sanomien ensimmäisen vuosipuoliskon tarkistettu arkilevikki oli 451 463 kappaletta eli 0,7 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Sunnuntailevikki laski 1,6 % ja oli 524 919 kappaletta. Levikin suurkonekäyttö- ja tulostustoiminnot ulkoistettiin, ja markkinoinnissa käynnistettiin mittava toimintojen ja organisaation uudistus.

Ilta-Sanomien liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta liikevoitto heikkeni. Liikevaihdon ja liikevoiton viime vuosien voimakas kasvu päättyi jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ilmaisjakelulehtien lisääntynyt tarjonta laski iltapäivälehtien myyntiä etenkin pääkaupunkiseudulla. Iltapäivälehdet eivät myöskään saaneet suhteellista osuuttaan sanomalehtimainonnan kasvusta. Liikevoittoa laskivat lisäksi panostukset lehden sisältöön. Ilta-Sanomien painatuksen osittainen siirtyminen Ouluun Kaleva Kustannus Oy:hyn lisäsi odotetusti myyntiä Pohjois-Suomessa.

Kymen Lehtimedian liikevaihto ja liikevoitto pienenivät, mikä oli seurausta Venäjän painotuotemyynnin laskusta sekä valtakunnallisen paketti-ilmoittelun hinnoittelumuutoksesta. Levikkituotot säilyivät edellisvuoden tasolla lehtien levikkien lievästä laskusta huolimatta.

Taloustieto- ja uusmediakustantamisen liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana Taloussanomien ilmoitusliikevaihdon ja levikin nousun, Uutistoimisto Startelin ja uusien liiketoimintojen vaikutuksesta. Liiketappio oli edellisen vuoden tasolla. Taloussanomien ensimmäisen vuosipuoliskon tarkastettu levikki oli 23 454 kappaletta, jossa on kasvua 28 % edellisvuoden vastaavasta ajasta. Lauantailevikki kasvoi 16 % 30 390 kappaleeseen.

Startel-konserniin kuuluva Esmerk Oy laajensi huhtikuussa toimintaansa Miamiin avaten siellä uuden toimiston sekä solmi yhteistyösopimuksen norjalaisen Siste Nytt Gruppen AS:n kanssa. Toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa uutisseurantaa Norjassa sekä Miamin kautta Etelä- ja Väli-Amerikan maissa. Startelin omistusosuus ruotsalaisesta Ecovision AB:sta nousi maaliskuussa tehdyssä osakekaupassa 39,9 %:iin. Kesäkuussa Ecovisionin osakkeen noteeraus alkoi Tukholmassa Aragon-listalla, ja toteutetun osakeannin johdosta Startelin omistusosuus laski 33,4 %:iin.

Kesäkuussa Startelin ja Oy Radiolinja Ab:n yhteisesti omistama uusmediayritys Onbusiness Oy aloitti tekstiviestipalveluna mm. osakekurssien ja uutisten välittämisen. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa osakkuusyhtiö Suomen Nettirahastot Oy avasi internetissä sähköisen markkinapaikan ensimmäisen vaiheen. Markkinapaikan uutispalvelusta vastaavat Taloussanomat ja Uutistoimisto Startel. Nettirahaston perustivat vuoden alussa Online Funds -nimisenä Startel ja kolme rahastoyhtiötä. Kesäkuussa yhtiön osakkaaksi tuli 15 %:n osuudella HEX-konsernin emoyhtiö Helsinki Exchanges Group Ltd Oy.

Sanoma-konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5 % ja liikevoiton hieman tätä enemmän. Liikevaihdon kasvuarvio perustuu ennen kaikkea Helsingin Sanomien ilmoitustuottojen sekä talous- ja uusmediakustantamisen ennakoituun myönteiseen kehitykseen. Kymen Lehtimedian painotuotemyynti Venäjälle jää alle edellisvuoden tason. Viennin kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti Venäjän talouden elpyminen.

WSOY

Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta.

WSOY-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 516,3 (498,5) mmk. Vertailukelpoinen liikevaihto, jossa on otettu huomioon yritysmyyntien ja -ostojen vaikutus, kasvoi 25 mmk eli 5 %.

Liikevoitto, 28,0 (29,6) mmk, jäi hieman edellisvuotisesta. Kustantamisessa yrityshankinnat ja panostukset sähköiseen tuotantoon heikensivät tulosta. Painotoiminta sitä vastoin vaikutti myönteisesti tuloskehitykseen. Konsernirakenteiden muutokset pienensivät liikevoittoa 3 mmk. Osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta sisältyy liikevoittoon 19,7 (14,2) mmk.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 97,7 (56,2) mmk, joista yrityshankintojen osuus oli 71 mmk. Suurin yksittäinen investointi oli ruotsalaisen tietotekniikan kirjoja ja alan opetuksen digitaalisia oppimisratkaisuja tuottavan Docendo Läromedel AB:n osto maaliskuussa.

Kustantamisessa perinteiset yleisen kirjallisuuden markkinat kasvoivat katsauskaudella myönteisesti edellisen vuoden vastaavan ajanjakson heikohkoon kehitykseen verrattuna. Tärkeillä kerhomarkkinoilla WSOY:n kirjakerhot kasvattivat markkinaosuuttaan. Samalla koko SanomaWSOY-konsernin kerhojen markkinaosuus kasvoi noin 50 %:iin. Tammikuussa lanseerattu internetkerho Bookmark ei vielä saavuttanut jäsentavoitteitaan, ja toimintamallin kehittämistä jatkettiin.

Oppimateriaaleissa kevään peruskoulutilausten volyymi oli edellisen vuoden tasolla ja WSOY:n vahva markkinaosuus säilyi. Suurteoksia kustantavassa Weilin+Göös Oy:ssä tilausten määrä kääntyi katsauskaudella kasvuun. Kehittämistoimia on suunnattu sekä sisäiseen toimintaan että myyntiverkostoon.

Uusilla kustannustoiminnan alueilla keskityttiin WSOY Koulukanava Oy:n toiminnan kehittämiseen. Digitaalitelevision ja internetpohjaisten oppimistuotteiden kehittelyyn erikoistunut WSOY Koulukanava aloittaa avoimen oppimisportaalin pilotoinnin tänä syksynä. Kesäkuussa WSOY otti askeleen kohti tulevaisuuden jakelumuotoja sopimalla Suomen Kirjailijaliiton kanssa tarvepainatuskirjan ja sähkökirjan kustannussopimusmallista. Geodata Oy toi markkinoille kehittämänsä sähköisen Gekko-karttapalvelimen, joka tarjoaa paikkatietopalveluja.

Erikoiskustantamisen ryhmään ostetun Docendo Läromedelin haltuunotto sujui hyvin. Yhtiön kehittämä vuorovaikutteinen Simultan Open atk-opetuspaketti on saanut myönteisen vastaanoton Ruotsissa ja Suomessa. Toukokuussa WSOY päätti muodostaa Docendosta ja Teknolit Oy:stä uuden tietotekniikan kustantamiseen keskittyvän toiminnallisen kokonaisuuden, Docendo Groupin. Järjestelyn tavoitteena on synergiaetujen hyödyntäminen, ja ryhmällä ennakoidaan olevan hyvät menestymisen mahdollisuudet myös kansainvälisillä markkinoilla .

WSOY:n kirjapainoyksikkö yhtiöitettiin WS Bookwell Oy:ksi 1.4.2000. Kirjanpainamisen markkinat jatkuivat katsauskaudella suotuisina, ja WS Bookwell teki hyvän tuloksen. Kiristynyt kilpailu sitä vastoin heikensi hieman mainospainotuotteisiin keskittyvän Lönnberg Painot Oy:n tulosta. Digitaaliseen painamiseen erikoistuneen Tummavuoren Kirjapaino Oy:n tulos oli tyydyttävä.

Kalenteriliiketoiminnassa tappiollisen Norjan yksikön Emil Moestuen tervehdyttäminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Myös Ruotsissa toimivan Chrono AB:n toiminnan kehittämissuunnitelmat valmistuivat kesän alussa. Yhtiön toimintaa rationalisoidaan ja sen yhteistyötä Suomen Ajasto Osakeyhtiön kanssa tiivistetään. Kehittämistoimien ansiosta kalenteriryhmän koko vuoden liiketuloksen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi.

WSOY-konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan tehtyjen yrityshankintojen seurauksena lähes 10 % edellisestä vuodesta. Liikevoiton odotetaan panostuksista huolimatta hieman paranevan edellisvuotisesta.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvatoiminta ja ravintolatoiminta.

Rautakirja-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 14 % ja oli 1 814,6 (1 593,5) mmk. Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Kasvu perustui viime vuosina tehtyihin investointeihin mm. myymälä- ja konseptikehityksessä ja elokuvatoiminnan monisaliteatterien rakentamisessa. Kun eliminoidaan uuden liiketoiminnan vaikutus, liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli noin 10 %.

Liikevaihdon kasvu heijastui myös tulokseen. Liikevoitto oli 76,4 (57,3) mmk eli kolmanneksen parempi kuin vuotta aiemmin. Aiemmista vuosista poiketen tulospalkkioita on jaksotettu alkuvuodelle 12 mmk. Liikevoitto kasvoi kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja elokuvatoiminnassa. Ravintolatoiminnassa taukopaikkojen tulos laski hieman, mutta oli edelleen selvästi voitollinen. Pizza Hut -ketjulla oli kehittämistoimenpiteistä ja kustannussäästöistä huolimatta kannattavuusongelmia.

Voitto ennen satunnaiseriä oli 93,1 (65,3) mmk. Yli 40 %:n tulosparannukseen vaikutti liiketoimintojen ohella rahoitustuottojen yli kaksinkertaistuminen edellisestä vuodesta. Tulos osaketta kohti nousi 10,11 (7,16) mk:aan.

Rautakirjan kokonaisinvestoinnit olivat 75,9 (144,8) mmk eli noin puolet vertailujakson investoinneista. Merkittävimmät yksittäiset investoinnit kohdistuivat Finnkino Oy:n virolaisen tytäryhtiön, AS MPDE:n, monisaliteatterin rakennusprojektin käynnistämiseen, Viron kioskiketjun laajennusten hankintaan sekä Jokerit HC Oyj:n omistuksen nostoon 21 %:sta 28 %:iin.

Kesko Oy:sta tuli tammikuussa tehdyn osakekaupan jälkeen äänimäärällä mitattuna Rautakirjan kolmanneksi suurin omistaja. Osakkeet myi pääosin Kustannusosakeyhtiö Otava.

Alkuvuonna käynnistyi Tallinnan monisaliteatterin rakentaminen. Teatteri valmistuu vuoden 2001 keväällä ja sen kokonaisinvestoinnit ovat 170 milj. EEK. Viron R-kiosk-ketju puolestaan laajeni toukokuussa, kun Lehti-Maja Eesti AS osti Eesti Media -konserniin kuuluvalta OÜ Müügigrupp -yritykseltä 22 kioskia Tarton alueelta.

Toukokuussa Eurostrada Oy ja Neste Markkinointi Oy sopivat Motorest-taukopaikkaketjun siirtymisestä Eurostradalle. Rautakirjan R-kioskit ja Kiitolinjaan kuuluva Pakettilinja käynnistivät toukokuussa kokeilun noutopistepalvelusta, joka tarjoaa internetin tai postimyynnin kautta tilattujen pakettien noudon R-kioskeista.

Rautakirjan myynti kehittyi erittäin positiivisesti vuoden ensimmäisinä kuukausina, mutta kasvu kuitenkin hidastui hiukan toisella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvun ennakoidaan edelleen hidastuvan loppuvuodesta. Liikevaihdon vertailuun edelliseen vuoteen nähden vaikuttaa mm. vuoden 1999 lopun poikkeuksellisen vahva liikevaihdon kasvu, mikä johtui yrityskaupoista sekä vähittäiskaupan hyvästä myynnin kehityksestä. Rahoitustuottojen loppuvuoden kehityksessä suurimmat epävarmuudet liittyvät pörssimarkkinoihin. Yksityisen kulutuksen ja sitä kautta kaupan myönteisiin näkymiin ei sitä vastoin ole odotettavissa muutoksia.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ennakoitua enemmän eli runsaat 8 % noin 3,8 mrd.mk:aan. Tuloksen odotetaan kasvavista tulospalkkioista huolimatta lievästi paranevan viime vuodesta.

Rautakirja on antanut 8.8.2000 oman erillisen osavuosikatsauksen.

Helsingissä, 16. päivänä elokuuta 2000

SanomaWSOY Oyj Hallitus