"Vuosina 2000 - 2003 SanomaWSOY:n tavoitteena on lisätä liikevaihtoa keskimäärin miljardilla markalla vuodessa. Samalla pyrimme kasvattamaan osakkaittemme omistuksen markkina-arvoa ja vakaata osinkotuloa", SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Jaakko Rauramo kuvasi SanomaWSOY-konsernin tavoitteita yhtiön ensimmäisessä Capital Markets Day - tapahtumassa.

"Tämä nivoutuu myös vuoden 1999 tulosjulkistuksen yhteydessä kertomaamme tavoitteeseen kaksinkertaistaa liikevaihto vuoteen 2005 mennessä. Arvioimme, että vuonna 2005 tavoiteliikevaihdosta WSOY:n, Helsinki Median ja uuden sähköisen konsernin osuudet olisivat yli 10 prosenttia kunkin. Noin neljännes tavoiteliikevaihdosta tulisi Sanomasta ja lähes 30 prosenttia Rautakirjasta. Jäljelle jäävään noin 10 prosenttiin sisältyvät esimerkiksi emoyhtiöön organisoitavat uudet liiketoiminnot. "

Liikevaihdon kasvutavoitteen ohella SanomaWSOY:n tavoitteena on liikevoiton tuntuva kasvu. Samalla yhtiö aikoo lisätä kansainvälistymistään: tavoitteena on, että vuoteen 2003 mennessä Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus on vähintään 20 prosenttia.

SanomaWSOY on markkinajohtaja perinteisellä viestintätoimialalla Suomessa. Strategiansa mukaisesti yhtiön tavoitteena on myös markkinajohtajuus valituilla markkinoilla sähköisen median palveluissa ja sovelluksissa. Internetratkaisuissa lisäarvoa luodaan laajentamalla ja kehittämällä olemassa olevia tuotteita ja merkkejä sekä kehittämällä kokonaan uusia tuotteita ja palveluita.

"Strategiamme on kehittää nykyistä ja luoda uutta henkistä pääomaa, jolla pystymme luomaan uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaratkaisuja nopeasti muuttuvassa ympäristössä", Jaakko Rauramo kuvasi. "SanomaWSOY:n kansainvälistyessä perustaamme ovat juuri monipuolinen aineeton pääoma, vahva taloudellinen asema sekä uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintakonseptit. "

SanomaWSOY:n ensimmäinen Capital Markets Day järjestettiin Sanomatalossa 7. syyskuuta. Paikalla jaettu esitysmateriaali julkaistaan osoitteessa www.sanomawsoy.fi perjantaina 8. syyskuuta aluksi englannin- ja myöhemmin myös suomenkielisenä. Englanninkieliset esitykset ovat kuunneltavissa samassa osoitteessa viikosta 37 alkaen.