Sanoma-WSOY Oyj:n osakkeenomistaja Patricia Seppälä on lahjoittanut perustamalleen säätiölle 63 437 kappaletta Sanoma-WSOY Oyj:n A-sarjan ja 4 kappaletta B-sarjan osakkeita. Säätiö ei ole Seppälän määräysvallassa. Lahjoituksen takia Seppälän omistamien Sanoma-WSOY Oyj:n osakkeiden äänimäärä on pudonnut 10,27 prosentista 9,67 prosenttiin osakkeiden kokonaisäänimäärästä, mikä aiheuttaa liputusvelvollisuuden.

Seppälän omistamien osakkeiden osuus osakkeiden kokonaismäärästä on 8,72 prosenttia. Muutos ei ohita liputusrajaa.

SANOMA-WSOY OYJ

Raija Kariola johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet