SanomaWSOY-konserniin kuuluva WSOY ostaa ruotsalaisen tietotekniikka-alan kustannus- ja koulutustalon Docendo Läromedel AB:n. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli 83,8 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sen palveluksessa on 60 henkeä. Docendon pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.

Docendon tavoitteena on nopea kansainvälinen kasvu interaktiivisten koulutustuotteiden alueella. WSOY:n omistama suomalainen tietotekniikkakirjojen kustantaja Teknolit Oy ja Docendo aloittavat tiiviin yhteistyön. Yhteisen toiminnan painopisteeksi tulee interaktiivisen, verkkovälitteisen koulutuksen eli e-learning-tuotteiden ja konseptien kehittäminen.

Docendon cd-rom- ja intranettuotteiden avulla koulutetaan yritysten henkilökuntaa erilaisten toimisto-ohjelmien osaaviksi käyttäjiksi; internetratkaisun Docendo tuo markkinoille tämän vuoden aikana. Yhtiön kehittämä interaktiivisen oppimisen teknologiaratkaisu mahdollistaa jatkossa myös muiden sisältöjen ja asiakaskohtaisten sovellusten tuottamisen tälle alustalle. Teknologiaa lisensoidaan tulevaisuudessa muillekin sisällöntuottajille.

SANOMA-WSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet